Införd:
09/26/2014 12:31 PM

Europa uppmanas att mobilisera krafter för att för

Idag uppmanar 49 framstående hälsoexperter Europas regeringar i ett öppet brev att ”mobilisera alla tänkbara resurser” för att hjälpa Västafrika att kontrollera ebolaepidemin. En av dem som skrivit under uppmaningen är docent Louise Stjernberg vid BTH.

Ledande hälsoexperter uppmanar i ett öppet brev, som publiceras i The Lancet idag, Europas regeringar att ”mobilisera alla tänkbara resurser” för att hjälpa Västafrika att kontrollera ebolaepidemin.

Brevet är undertecknat av 49 framstående akademiker och experter från 15 europeiska länder. De efterlyser att de europeiska länderna vidtar särskilda åtgärder, till exempel att tillåta frivillig vårdpersonal få tillfällig ledighet för att hjälpa till med krisen samt ge stöd med logistik och material.

– Vi uppmanar våra regeringar att ta en aktiv och engagerad roll i partnerskap med västafrikanska länder och FN för att säkerställa att responsen under de närmaste månaderna hanteras öppet och effektivt, och på ett sätt som stöder kompletterande mål för mänsklig och ekonomisk utveckling i regionen, säger författarna, och påpekar att Europas strategiska förhållningssätt till sitt svar på epidemin är lika viktig som dess ekonomiska och materiella engagemang.

Författarna tillägger att de europeiska länderna bör se till att stödet kanaliseras till organisationer som redan är på plats, särskilt de som leds eller huvudsakligen bemannas av västafrikaner. Dessa grupper kan bäst engagera lokalbefolkningen i kontrollinsatser. Samtidigt måste internationella donationer stödja, snarare än ersätta, de lokala satsningarna.

– Det är viktigt och bra att The Lancet, som når ut globalt med information till de som sitter på resurser, publicerar detta brev. Det är angeläget att snabbt vidta åtgärder som minskar risken för smitta och smittspridning, säger Louise Stjernberg vid BTH.  


För mer information, kontakta Louise Stjernberg via e-post: louise.stjernberg@bth.se eller via telefon: 0455-38 54 52.

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 26 september 2014

Redigera
Share Dela