Införd:
06/03/2015 08:30 AM

Attityder, värderingar och brist på tid påverkar

Införandet av IT-system inom vården, som skulle effektivisera arbetet och öka patientens delaktighet, drar ofta ut på tiden. Nu visar ny forskning vid BTH att attityder, värderingar och brist på tid påverkar införandet av ny teknik.

Införandet av olika IT-system inom vården är en stor utmaning för dagens hälsovårdsorganisationer. I Blekinge startade för sex år sedan ett projekt för att testa och införa videoteknik vid vårdplaneringen, som görs då patienten skrivs ut från sjukhuset och den fortsatta vården planeras. Ska patienten vårdas i hemmet övertar kommunen ansvaret för patienten, alltså ett byte av huvudmannaskap. Videotekniken har införts för att effektivisera vårdplaneringen genom att stödja informations- och erfarenhetsutbyte mellan olika medverkande professioner från kommun och landsting. Den minimerar behovet av resor och det är också tänkt att den ska öka patientens delaktighet i processen. Men projektet stötte på problem och införandet drog ut på tiden. Det som var avsett att ta några månader har tagit flera år att genomföra.

I en doktors­avhandling som läggs fram på BTH inom ämnet tillämpad hälsoteknik presenterar Malin Hofflander resultatet av sina studier kring den långsamma implementerings­processen. Hon har särskilt fokuserat på ledarskap och organisationskultur i samband med införande av ny teknik som kräver förändring av vardagsarbetet och samarbetet inom vården. Hennes studier visar att både medarbetares attityder till att lära sig tekniken och deras attityder till andra medverkande professioners arbete påverkar implementerings­processen. Studierna visar också att både ledning och medarbetare upplever ständig brist på tid för förändrings­arbete. För att lyckas med införandet av IT i vården måste ledningen få stöd, tid måste avsättas för samråd och delaktighet kring design av nya arbetssätt i vården. 

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredag den 5 juni
Tid: Kl 13:15
Plats: Sal J1610, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona
Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.


Välkommen!

För mer information, kontakta Malin Hofflander, via e-post: malin.hofflander@bth.se eller via telefon: 0761-83 80 90.  Se även www.bth.se

 

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 3 juni 2015

Redigera
Share Dela