Införd:
01/31/2014 08:40 AM

Med sikte på framtidens IT-säkerhetsspecialister

Vad behöver framtidens IT-säkerhetspecialister kunna? Det diskuteras just nu i projektet ”ENGENSEC – Educating the Next generation experts in Cyber Security” som finansieras av EU och där BTH fått uppdraget att leda framtagningen av en ny tvåårig masterutbildning i IT-säkerhet.

BTH har en av landets bästa kompetenser i IT-säkerhet med bland annat landets enda civilingenjörsutbildning i datorsäkerhet. Vid BTH finns även flera välutrustade säkerhetslaboratorier där studenterna kan simulera hackerattacker och andra digitala hot.

Nyligen fick BTH projektmedel från EU för att, tillsammans med 11 andra universitet (tre inom EU, fyra i Ukraina och fyra i Ryssland) samt specialister från andra organisationer till exempel den federala Polisen i Tyskland, ta fram kurser och kursmaterial till en ny masterutbildning i IT-säkerhet. Projektet är på tre år.

Arbetet inom projektet kommer att genomföras i fem steg:

  • Steg 1: Gemensamt ta fram vilka krav som ska ställas på den nya utbildningen.
  • Steg 2: Utveckla en distribuerad molnmiljö, där exempelvis avancerade laborationer kan utföras på distans, under säkra former.
  • Steg 3: Utveckla eller vidareutveckla kurser som redan finns på de olika universiteten.
  • Steg 4: Utbilda lärare från de olika universiteten.
    Steg 5: Avslutningsvis – genomföra pilotkurser vid en sommarskola år 2016.

– Utmaningarna i projektet är många – allt från teknik, vilka kurser som ska ingå, språkförbistringar samt att det är olika utbildningskulturer som möts. Men dagens snabba teknikutveckling gör att vi, inom den akademiska världen, måste samarbeta om vi ska upprätthålla hög kvalitet i våra utbildningar, säger initiativtagare och projektledare Anders Carlsson, BTH.

– BTH har redan idag bra säkerhetslaboratorier som nu kommer att vidareutvecklas tillsammans med specialister från till exempel forskningsinstitutet SPIIRAS i St. Petersburg, från universitet i Lettland samt från den federala polisen i Tyskland, avslutar Anders Carlsson.


För mer information, kontakta Anders Carlsson på telefon: 0455-38 58 28 eller via e-post: anders.carlsson@bth.seKälla:
Kommunikationsavdelningen den 31 januari 2014

Redigera
Share Dela