Införd:
01/28/2014 08:57 AM

Nya utbildningar ska möta näringslivets behov

BTH får 4,8 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att utveckla två utbildningsprogram i samarbete med näringslivet. Det ger studenterna en nära koppling till aktuella problemställningar och näringslivet en koppling till aktuell forskning inom området.

Medlen från KK-stiftelsen gäller två program. Det ena är ett nytt tvåårigt masterprogram i mobila och uppkopplade mjukvaruintensiva system som startar första gången hösten 2014. Programmet är unikt i sin inriktning och studenterna kommer att lära sig att förstå hur uppkopplade system och moderna nätverk hänger ihop och påverkar varandra och hur man bygger sådana system för bästa helhetsupplevelse. Utbildningen tas fram i samarbete med näringslivet och med forskare inom flera områden.

– Näringslivet medverkar på olika sätt i utbildningen. De ställer upp med expertis då kurserna ska tas fram, som föreläsare under själva utbildningen och i enstaka fall med laborationsutrustning så att studenterna kan öva på samma utrustning som används inom industrin. Utbildningen avslutas med ett stort projekt i samarbete med näringslivet, berättar Jürgen Börstler, BTH.

Det andra programmet är civilingenjörsprogrammet i data- och medieteknik vid BTH, där två nya inriktningar planeras: ljud-, bild- och videosystem samt interaktionsdesign och känselåterkoppling.

– Kommunikation med ljud, bild och video och interaktionen mellan teknik och människa växer explosionsartat, dessutom med allt högre krav från användarna på såväl kvalitet som användarvänlighet. Därför behövs ingenjörer som är specialiserade inom området. Vi behöver få in mer forskning och tillämpningar av denna i utbildningen och se till näringslivets behov av kompetens. Därför ska inriktningarna utvecklas i samarbete med ett 10-tal företag av olika storlek inom branschen, förklarar Benny Lövström, BTH.

För mer information, kontakta Jürgen Börstler telefon: 0455-38 58 67 eller via e-post: jurgen.borstler@bth.se eller Benny Lövström telefon: 0455-38 57 04 eller via, e-post: benny.lovstrom@bth.se

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 27 januari 2014

Redigera
Share Dela