Införd:
09/18/2012 09:26 AM

Lärare lär sig lära ut hållbar utveckling

Onsdagen den 19 september träffas 150 förskolelärare, lärare och fritidshemspersonal på BTH för en gemensam workshop om hur man kan utveckla arbetet med hållbar utveckling i skolan.

Dagen är ett steg i framtagandet av en gemensam utbildning för hållbar utveckling inom skolans arbete, vilken är under utveckling vid BTH, med planerad start under 2013.

Lärande för hållbar utveckling är ett stort begrepp som inverkar på människans möjlighet att leva här och nu, men det påverkar även våra framtida generationer. I begreppet lärande för hållbar utveckling ryms mycket intressant däribland jämställdhet, globalisering, hälsa, konsumtion, ekologiskt fotavtryck, tillväxt, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, livsstilar etc. Att hållbar utveckling finns med i skolans styrdokument och kursplaner är viktigt, men hur kan man arbeta med detta? Detta frågetecken planerar man att börja räta ut under onsdagens workshop samt efterföljande kurser.

Workshopen den 19 september inleds med en föreläsning om hållbar utveckling av professor Karl-Henrik Robèrt vilket följs av diskussioner rörande:
· Hur vill vi arbeta med hållbar utveckling i skolan?
· Vad behöver vi för att vi ska kunna arbeta så som vi vill med hållbar utveckling i skolan?
· Hur kan vi samarbeta mellan olika skolor i arbetet rörande hållbar utveckling?

Seminariet finansieras av Region Blekinge, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Karlskrona kommun och BTH genom Hållbarhetsforum Blekinge.För mer information, kontakta Victoria Carlsson Wahlgren på telefon 0455-38 56 33 eller Pia Lindahl på telefon 0455-38 55 29. Se även www.bth.se


Källa:
Marknadsavdelningen den 18 september 2012

Redigera
Share Dela