Införd:
11/20/2014 01:51 PM

Utmärkta examensarbeten belönas

Två examensarbeten vid BTH belönas med 50 000 kronor vardera i Sparbanksstiftelsen Kronans årliga stipendieutdelning. Det ena arbetet rör hantering av kvicksilver ur förbrukade lampor, det andra verktyg för förbättrade processflöden. Båda examensarbetena är gjorda i samarbete med lokala företag.

Sparbanksstiftelsen Kronan delar årligen ut stipendier till studenter som gjort framstående examensarbeten vid Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar respektive Högskolan i Halmstad.

Representanter från de tre lärosätena har analyserat årets examensarbeten mot av stiftelsens satta kriterier. Därefter har en jury bestående av sju personer med insyn i både näringsliv och offentlig verksamhet valt ut de 24 belönade arbetena.

Stiftelsen har för 2014 beslutat om en utdelning på 800 000 kronor. Till studenter vid BTH har två examensarbeten tilldelats stipendium på 50 000 kronor.

Det ena BTH-arbetet är genomfört av Henrik Kvist och Henning Bakke i samarbete med ABB HVC i Karlskrona med titeln ”Verktyg för förbättring av processflödet”. Handledare har varit Tobias Larsson, BTH och Christer Persson, ABB HVC.

Det andra arbetet är genomfört av Gustav Müller Lundgren i samarbete med MRT System AB i Karlskrona med titeln ”Separering av kvicksilver ur förbrukade lampor”. Handledare har varit Stefan Sjödahl, BTH och Magnus Nilsson, MRT System AB.

Ytterligare fem examensarbeten tilldelades stipendium på 25 000 kronor. De är:

Sarmad Rohani och Mohammad Reza Shams Amiri. Handledare: Johan Holmgren BTH, Göran Sandberg Axis Communications AB.

 Erik Petersson, Daniel Petersson och Martin Nilsson Lind. Handledare: Stefan Sjödahl BTH, Marcus Johansson Ikea.

Raj Kumar Mohanasundaram och Venkata Krishnan Natarajan. Handledare: Wlodek J.Kulesza BTH, Fredrik Jonsson KTH.

Mandeep Singh Walia och Gaurav Chopra. Handledare: Lars Håkansson BTH, Magnus Karlsson Volvo CE.

Jaquelinn Gustafsson och Ulrika Grusell. Handledare: Anders Wrenne BTH.

 

 

För mer information, kontakta Lena Vogelius, e-post: lena.vogelius@bth.se  telefon 0455-38 52 10.

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 20 november 2014

Redigera
Share Dela