Införd:
12/05/2014 09:57 AM

Bättre bild och ljud tack vare ny forskning

Den kraftigt ökande användningen av multimedia, såväl i mobila applikationer som i datorer och TV, har höjt konsumenternas medvetenhet om kvalitet. Kraven på att mäta kvalitet blir att nödvändigare. I en ny avhandling vid BTH presenteras metoder för att mäta kvaliteten och att öka ljudkvaliteten.

Både tjänsteleverantörer och konsumenter är intresserade av den levererade kvaliteten, vilken kan ha försämrats från originalet genom till exempel kompression för att minska datamängden eller förlorad data i nätverket vid överföring.

Bedömning av videokvalitet kan göras genom subjektiva metoder, där en panel bedömer kvaliteten, eller genom att använda objektiva metoder där en beräkningsmodell ger en uppskattning av kvaliteten.

Muhammad Shahids avhandling inleds med en genomgång av befintliga metoder för bedömning av videokvaliteten. Därefter utvecklas metoder för kvalitetsmätning som bygger på regression med artificiella neurala nätverk eller ”support vector machines”. Fokus har varit att ta fram metoder som lämpar sig för användning i realtid. Som ett led i att utveckla dessa har subjektiva tester gjorts i laboratorium på BTH, med paneler på cirka 30 personer.  Även subjektiva experiment utförda genom ”crowdsourcing” har gjorts och rapporteras i avhandlingen.

Avhandlingen innehåller även metoder för förbättrad ljudkvalitet genom att använda en frekvensdomän som inte tidigare använts i detta sammanhang.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Tisdagen den 2 december
Tid: Kl 13:15
Plats: Sal J1640, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona
Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.För mer information, kontakta Muhammad Shahid via e-post muhammad.shahid@bth.se (engelsktalande) eller via telefon 0734- 223802. Se även www.bth.se

 

 

 

 

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 2 december 2014

Redigera
Share Dela