Införd:
11/27/2015 08:00 AM

Utmärkta examensarbeten belönas

Två examensarbeten vid BTH belönas med 50 000 kronor vardera i Sparbanksstiftelsen Kronans årliga stipendieutdelning. Det ena arbetet rör rutiner för investeringsprojekt, det andra hur man kan utnyttja energi ur havsvågor. Båda examensarbetena är gjorda i samarbete med lokala företag.

Sparbanksstiftelsen Kronan delar årligen ut stipendier till studenter som gjort framstående examensarbeten vid Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar respektive Högskolan i Halmstad. Representanter från de tre lärosätena har analyserat årets examensarbeten mot stiftelsens kriterier. Därefter har en jury valt ut de totalt 23 belönade arbetena.

Stiftelsen har för 2015 beslutat om en utdelning på 800 000 kronor. Till studenter vid BTH har två examensarbeten tilldelats stipendium på 50 000 kronor.

Det ena BTH-arbetet är genomfört av Marika Jörgensen, i samarbete med ABB HVC i Karlskrona, och har titeln ”Rutiner för investeringsprojekt”. Handledare har varit Martin Svensson, BTH och Joakim Karlsson, ABB HVC.

Det andra arbetet är genomfört av Ashkan Ghodati och Ahmed Rashid, i samarbete med Ocean Harvesting i Karlskrona, och har titeln ”Ocean waves – energy for the future”. Handledare har varit Anders Hultgren, BTH och Mikael Sidenmark, Ocean Harvesting AB.

Ytterligare fem examensarbeten tilldelades stipendium på 25 000 kronor. De är:

My Klasson
Handledare: Johanna Törnqvist Krasemann, Emil Numminen BTH

Viktor Söderberg och Niklas Nilsson
Handledare: Christian M Johansson BTH, Jenny Elfsberg, Volvo

Mostafa Mohammadnejad och Mahdi Ghazvini
Handledare: Lars Håkansson, BTH, Per Ranstad, Alstom

Joanna Panasiuk och Lukasz Kowalczuk
Handledare: Benny Lövström BTH, Andreas Rossholm, Skype

Radhakrishnan Balakrishnan och Shijith Kunneth Kesevan
Handledare: WlodekJ Kulesza BTH, Fredrik Jonsson, KTH

 

 

För mer information, kontakta Lena Vogelius, e-post: lena.vogelius@bth.se  telefon 0455-38 52 10.

 

 

 

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 27 november 2015

Redigera
Share Dela