Införd:
07/12/2013 11:30 AM

1 800 nya studenter välkomnas till BTH i höst

I dagarna går de första antagningsbeskeden ut till de studenter som vill börja studera på universitet och högskola i höst. Av de 9 360 studenter som den 15 april sökte till BTH har totalt 1 800 studenter erbjudits en utbildningsplats till hösten.  

När det gäller antagning till de 26 längre utbildningsprogrammen på grundnivå, har 1 311 studenter av totalt 6 246 sökande antagits. Det är 703 stycken färre antagna än de som antogs hösten 2012. Detta beror på att det finns färre program att söka till. BTH har på grund av minskade anslag från staten 10 program färre på grundnivå att erbjuda hösten 2013, jämfört med hösten 2012. Detta avspeglar sig i antalet som kan antas.

Till det nya femåriga civilingenjörsprogrammet i data- och medieteknik har 25 av totalt 149 sökande antagits, och till det nya högskoleingenjörsprogrammet i energisystem för hållbar utveckling har 11 av totalt 59 sökande antagits.

När det gäller antagning till de fristående kurserna och olika kurspaket har totalt 500 studenter antagits samt drygt 2 300 har fått en reservplats. BTH har inför hösten 2013 minskat antalet fristående kurser. Det ligger helt i linje med BTH:s strategi.  Söktrycket på de kurser som finns kvar är dock fortfarande mycket högt.

 

För mer information, kontakta rektor Anders Hederstierna via e-post: rektor@bth.se

 

Källa:
Marknadsavdelningen den 12 juli 2013

Redigera
Share Dela