Införd:
04/03/2014 12:33 PM

Vad gör städer attraktiva att bo i?

Fredagen den 4 april försvarar Ana Mafalda Maduriera, BTH, sin avhandling i ämnet fysisk planering. Hon disputerar på avhandlingen "(Re)acting the city. Physical planning practices and challenges in urban development projects of the "Entrepreneurial City".

I avhandlingen ställer författaren frågor såsom; Hur ska beslutsfattare utveckla sina städer? Vad gör städerna mer attraktiva och beboeliga? Den entreprenöriella staden försöker locka nya entreprenörer till staden, liksom nya investeringar, företag och invånare. De strategier som används kan till exempel vara upprättande av staden som varumärke (som i Amsterdam), att organisera stora evenemang för att öka internationella och nationella investeringar och skapa uppmärksamhet (som exempelvis vid OS) eller att renovera delar av innerstaden.

I avhandlingen fokuserar Mafalda Madureira på de influenser som den entreprenöriella stadens tillvägagångssätt har över området stadspolitik – stadsplanering. Hon har fokuserat på storskaliga urbana utvecklingsprojekt som Bo01-mässan, Norra Sorgenfri-projektet och Hyllie i Malmö samt på Brunnshögsprojektet i Lund. Dessa projekt illustrerar hur stadsutvecklarna fokuserar på att attrahera vissa typer av människor och verksamheter till staden och att skapa områden som främjar staden som en plats att bo, arbeta och investera i.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredag 4 april
Tid: Kl 13:15
Plats: Sal C 413 A, hus C, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

 

För mer information, kontakta Ana Mafalda Madureira, via e-post: ana.mafalda.madureira@bth.se
(engelsktalande) Se även www.bth.se

 

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 3 april 2014

Redigera
Share Dela