Införd:
06/02/2015 02:06 PM

BTH utökar sitt engagemang med Indien

Igår skrev BTH, Blekinge Tekniska Högskola, under samarbetsavtal med tre indiska universitet som gör det möjligt för indiska studenter att studera vid BTH och för studenterna att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden efter examen.

BTH:s rektor Anders Hederstierna mötte igår rektorerna vid Andhra University i Visakhapatnam samt vid de tekniska universiteten i Kakinada och Hyderabad för att skriva under samarbetsavtal. Mötet skedde i Stockholm och syftet är att de indiska studenterna ska komma till BTH för att slutföra sin utbildning som de påbörjat vid det indiska universitetet. BTH har sedan tidigare en väl fungerande modell för den här typen av samarbete.

I ett nyligen sjösatt projekt kommer BTH, tillsammans med företag i regionen, att erbjuda studenterna kompletterande IT-inriktad utbildning och praktisk träning som hjälper dem att hitta sitt första jobb. Detta leder i sin tur leder till att företagen i regionen enklare kan hitta den kompetens de söker.

– Jag är mycket glad att BTH nu har knutit ännu starkare band med våra partneruniversitet i Indien. Jag är särskilt glad att vi har tagit ett nytt steg för att tydligare träna våra indiska studenter i att använda sina kunskaper och talang i praktiskt ingenjörsarbete. Jag är övertygad om att detta är till gagn för våra studenter och att det gör dem mer efterfrågade av svenska företag, säger rektor Anders Hederstierna.

Under morgondagen kommer de tre indiska rektorerna till Blekinge för att ta del av atmosfären och studiemiljön vid BTH:s campus.

 

För mer information, kontakta rektor Anders Hederstierna, telefon: 0455-38 50 01 eller, e-post: rektor@bth.se Se även www.bth.se
Källa:
Kommunikationsavdelningen den 2 juni 2015

Redigera
Share Dela