Införd:
05/13/2014 10:43 AM

BTH-student fick årets Franke-stipendium

Muhamad Shahid, doktorand vid BTH, har fått årets Franke-stipendium från Stiftelsen Längmanska kulturfonden. Stipendiet, som är på 50 000 kronor, delas årligen ut till en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som utmärkt sig genom insatser och engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolan.

Muhamad Shahid kom från Pakistan till BTH 2008 för studier på mastersnivå och har efter mastersexamen 2010 bedrivit forskarstudier på heltid. Vid sidan av detta har han varit den helt drivande kraften vid bildandet av en studentavdelning till Institute of Electrical and Electronic
Engineers, IEEE, som är världens största branschorganisation för teknikutveckling.

Som ordförande i denna studentavdelning har han organiserat en mängd aktiviteter som rönt stor uppskattning bland studenter och anställda. Han har också varit mycket drivande i tillkomsten av en underavdelning inom IEEE för kvinnliga studenter.

 

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 13 maj 2014

Redigera
Share Dela