Införd:
03/27/2015 08:55 AM

Stöd för ökad hållbarhet

Idag startar projektet Hållbar kommun- och regionsutveckling vid BTH som ska hjälpa kommuner, regioner och landsting att ta reda på om de går mot en hållbar utveckling. Sju kommuner och två regioner medverkar i projektet som genomförs i samarbete med föreningen Sveriges Ekokommuner.

Syftet med projektet är dels att hjälpa kommuner, regioner och landsting i processen med att bli långsiktigt hållbara och ta vara på den erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete som finns, dels att utveckla metodik för strategisk hållbar utveckling ytterligare. Hur kan arbetet göras ännu mer systematiskt, ännu enklare och även tillgodose behovet av metodikstöd för social hållbar utveckling?

Sju kommuner och två regioner har tackat ja till att delta i projektet: Karlskrona, Ronneby, Nybro, Torsås, Västervik, Oskarshamn och Hudiksvalls kommun samt Region Jönköpings län och Åland.

BTH:s forskare inom strategisk hållbar utveckling kommer först att genomföra intervjuer för att kartlägga det befintliga hållbarhetsarbetet. Därefter kommer de att genomföra särskilda analyser för några utvalda projekt där flera verksamheter i kommunen eller regionen behöver samverka för ett långsiktigt och hållbart resultat. Även indikatorer för hållbar utveckling i kommunen eller regionen ska utvecklas i projektet.

Målen är att de deltagande organisationerna ska få en strukturerad överblick av hållbar utveckling inom sin organisation samt att alla beslut inom kommunens, regionens eller landstingets verksamhetsområden på lång sikt ska vila på en gemensam helhetssyn på hållbar utveckling.

För mer information, kontakta Lisa Wälitalo, telefon 0455-38 55 34 eller via e-post:  lisa.walitalo@bth.se  Se även www.bth.se
 

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 27 mars 2015

Redigera
Share Dela