Införd:
11/30/2015 08:00 AM

Säkrare tjänster – mål för nya forskningsmedel

BTH, Blekinge Tekniska Högskola, har fått drygt 3 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att tillsammans med näringslivet utveckla metoder för säkrare tjänster.

BTH har fått pengar av KK-stiftelsen för ett projekt som ska pågå i tre år. Det beviljade forskningsprojektet ingår i KK-stiftelsens så kallade HÖG-program där näringslivet medverkar till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag.

- Inom projektet kommer vi att utveckla verktyg och metoder med agil utveckling. Målet är att hjälpa företag att använda sin kompetens på ett mer effektivt och förutsägbart sätt när man utvecklar säkerhetskritiska tillämpningar, till exempel ”mobile banking”, berättar professor Lars Lundberg, ansvarig för projektet på BTH.

Projektet kommer att genomföras tillsammans med Ericsson och företaget WIP. Forskarna kommer bland annat att ta fram modeller för hur företagen på bästa sätt ska bilda team av utvecklare med olika erfarenhet och utbildning. De kommer även att ta fram modeller för hur företagen ska kunna fördela utvecklingsarbetet mellan teamen.

- Vi hoppas att det kommer att leda till säkrare system och lägre utvecklingskostnader, säger Lars Lundberg.

- Tillgång till forskning, kompetensförsörjning och kontinuerlig kompetensutveckling är en ödesfråga för svenska företag, inte minst för dem som har produktion lokaliserad utanför storstadsregionerna, och de utgör merparten och ryggraden i svensk tillverkande industri, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. Forskningsprojekten vi nu beviljat medel till, spelar en viktig roll för framtiden.

 

 

För mer information kontakta professor Lars Lundberg, e-post: lars.lundberg@bth.se eller via telefon: 0455-38 58 33.

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 30 november 2015

Redigera
Share Dela