Införd:
08/21/2015 08:40 AM

Forskare samlas för att hedra minnet av B Broberg

I nästa vecka samlas forskare från Irland, USA, Danmark, Tyskland, Kina och Sverige för att hedra minnet av den svenske forskaren och professorn Bertram Broberg. Träffen sker på BTH i Karlskrona.

Den 24-25 augusti samlas forskare för ”5th B. Broberg Symposium on Mechanics of Materials” och den här gången står BTH värd för symposiet som vartannat år växlande arrangeras av Irland och Sverige.

Under två dagar ska forskare i en informell atmosfär diskutera skilda problem inom hållfasthetslära, materialmekanik, biomekanik, fysik, strömningsmekanik, experimentella metoder etc.

Symposiets huvudtalare är professor Jim Rice från Harvarduniversitetet i Boston, USA. Hans föredrag handlar om stora sprickor i glaciärer som rör sig längs västra Antarktis och mynnar ut i Rosshavet i Antarktiska oceanen. Professor Rice och hans forskargrupp har visat att hela systemets rörelse är möjlig genom den värme som genereras i ett tunt skikt nära kontakten mellan isen och sedimentet till dess att isen smälter. Upptäckten har betydelse för vår förståelse av hur glaciärer rör sig och hur det påverkar isens tillväxt eller avsmältning. Även andra forskare kommer att hålla föredrag.

Program finns här.

För mer information kontakta professor Sharon Kao-Walter via e-post: sharon.kao-walter@bth.se eller se www.bth.se/5thbrobergsymposium/


Fakta:
Knut Bertram Broberg, som föddes 1925, var en svensk forskare och professor i hållfasthetslära. Broberg blev den förste professorn vid den nybildade Lunds tekniska högskola och sedermera den förste rektorn vid samma lärosäte. Han bosatte sig i Dublin 1991.

 

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 21 augusti 2015

Redigera
Share Dela