Införd:
10/08/2013 03:46 PM

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning tar hjälp

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning – MISTRA – har låtit BTH leda en analys av behovet av forskning för att konkretisera begreppet hållbar utveckling så att det blir mer operativt och praktiskt användbart i olika typer av beslutssituationer.

Det ingick också att övergripande kartlägga relevant forskning i Sverige i förhållande till detta behov. MISTRA har nu gett BTH-professorerna Göran Broman och Karl-Henrik Robert ytterligare ett uppdrag – att även undersöka hur näringsliv och kommuner i Sverige ser på det inom akademin identifierade behovet, och beredvilligheten från dessa aktörer att medverka i sådan forskning.

– BTH är internationellt ledande inom forskning och utbildning kring hur organisationer såsom företag och kommuner kan arbeta strategiskt med hållbar utveckling. Man har ett stort kontaktnät med proaktiva organisationer och personer som utgör exempel på framstående implementering och BTH är därför lämpat att leda den efterfrågade undersökningen, säger Lars-Erik Liljelund, VD på MISTRA.

– Vi kommer bland annat att genomföra en workshop med ett urval av representanter från näringsliv och kommuner och vi har redan fått ihop ett imponerande startfält av bolagsägare och chefer, säger Karl-Henrik Robèrt. Bland andra deltar Leif Johansson (Ericsson), Anna Borgeryd (Polarbröd), Johan Castwall (Stockolms hamnar), Anders Ehrling (Scandic), Anu Harkki (MTT, Finland), Jonas Kleberg (Wallenius), Martin Malmros (Aura Light) och David Schelin (RagnSells).

Kunskapen om behovet att ställa om till ett hållbart samhälle samt konsekvenserna av att inte göra det är relativt god. Det finns också mycket kunskap om åtgärder som skulle kunna bidra till hållbar utveckling, såsom förnybar energi, miljöbilar, mikrolån och gröna skatter. Det är dock brist på kunskap om hur företag och regionala aktörer, på egen hand och i koordinerad samverkan, kan arbeta strategiskt för att successivt ta sig mot detta mål med bibehållen eller stärkt konkurrenskraft.

Samtidigt finns det många proaktiva aktörer som, utan att invänta det politiska systemet och utan statligt stöd, framgångsrikt arbetar strategiskt med hållbar utveckling.

– Syftet med workshopen som genomförs i Stockholm den 9 oktober är att samla några av dessa aktörer för att ta del av deras kunskap och perspektiv om hinder och möjligheter för strategisk hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Tanken är att utreda förutsättningarna för en lärande samverkan mellan kunniga aktörer i näringsliv och kommuner å ena sidan, och forskare å den andra, säger Göran Broman.

 

För mer information, kontakta Göran Broman, e-post: goran.broman@bth.se eller telefon: 0455-38 55 04. Se även www.bth.se

 

Källa:
Marknadsavdelningen den 8 oktober 2013

Redigera
Share Dela