Införd:
01/30/2014 11:21 AM

Smartare arkitektur - bättre service i mobilnäten

Fredagen den 31 januari försvarar Alexander Popescu Westerhagen, BTH, sin avhandling i ämnet telekommunikationssystem. Han disputerar på avhandlingen ”Cognitive Radio Networks: Elements and Architectures”.

Dagens snabba ökning av mobila enheter med internetaccess samt hårdare krav på energieffektivitet gör det allt viktigare att utnyttja de befintliga resurserna energi och elektromagnetiskt spektrum på ett mer flexibelt och effektivt sätt.

I dagsläget använder sig operatörerna endast av speciellt allokerade spektrumband för allkommunikation med användarterminaler. Dessvärre har detta visat sig vara otillräckligt, trots introduktionen av en ny generation mobiltelekommunikationssystem, så kallad 4G. Huvudorsaken är den enorma mediekonsumtionen via smartphones. Speciellt upplevs servicen i mobilnäten otillräcklig i storstadsområdena, inte minst i periferin av en basstations täckningsområde.

Lösningen som föreslås på detta problem är att använda sig av alla frekvensband som är tillgängliga för stunden, oavsett om det är frekvenser inom operatörens egna spektrumband eller inte. Vidare är det viktigt att minska energiåtgången för både basstationer och mobila enheter. Det kan uppnås genom nya och smartare arkitekturer som möjliggör mindre signalering och lågenergikommunikation över kortare avstånd.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredag 31 januari
Tid: Kl 10:15 
Plats: Sal J 1640, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

 


För mer information, kontakta
Alexander Popescu Westerhagen, via e-post: app@bth.se
Se även www.bth.se

 

 

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 30 januari 2014

Redigera
Share Dela