Införd:
01/14/2015 08:46 AM

Ny teknik underlättar för äldre med mild demens

BTH, Blekinge Tekniska Högskola, får 10 miljoner kronor för att utveckla ny teknik som ska öka livskvaliteten för äldre med mild demens. Tekniken, IT-stöd via läsplattor, kommer även att underlätta för de anhöriga.

Det är ur Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, som projektet Medical Intelligence for Assistive Management Interface – Mild Dementia erhållit pengar. Projektet kommer att pågå under fyra år.

I projektet ska ny specialanpassad teknik utvecklas som kan hjälpa äldre personer drabbade av mild demens. Det kan till exempel röra sig om att påminna så att de inte glömmer att ta sin medicin eller glömmer bort ett vårdbesök. Förutom att höja livskvaliteten för dessa äldre personer så kommer den nya tekniken att underlätta för anhöriga och vården.

I dag har upp till 9 procent av befolkningen över 60 år mild demens, så det är en stor grupp som kommer att kunna ha användning av den nya tekniken.

Första steget för arbetsgrupperna är att börja ta fram en specialanpassad teknik som är användarvänlig. Därefter kommer tekniken att testas på 2000 personer i Europa. Den nya tekniken beräknas vara klar att användas till år 2020.

Arbetet kommer att bedrivas inom forskningsmiljöerna hållbart aktivt åldrande samt hälsa och teknik vid BTH. Ansvarig för projektet är Johan Berglund, professor i folkhälsovetenskap. Vid BTH pågår sedan år 2000 äldreprojektet SNAC-Blekinge som möjliggjort EU-projektet.

– Med denna teknik hoppas vi stödja och utveckla omvårdnaden, öka de äldre personernas och deras anhörigas livskvalitet samtidigt som vi reducerar vårdkostnaderna, säger professor Johan Berglund.

 

För mer information, kontakta Johan Berglund på telefon: 0455-38 54 71 eller via e-post: johan.berglund@bth.se. Se även www.bth.se

 

 

 

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 14 januari 2015

Redigera
Share Dela