Införd:
12/17/2013 01:24 PM

Dynamisk spektrumallokering studeras

Onsdagen den 18 december försvarar Said Rutabayiro Ngoga, BTH, sin avhandling i ämnet telekommunikationssystem.  Han disputerar på avhandlingen "On Dynamic Spectrum Access in Cognative Radio Networking".

Den viktigaste aspekten i denna forskning har varit att visa på hur en implementering av dynamisk spektrumallokering kan uppnås. Den explosionsartade ökningen av trådlös kommunikation i kombination med den nuvarande ineffektiva användningen av licensierade spektrum har drivit fram utveckling och standardisering av kognitiva radionätverk och kommunikation. Att dela spektrum är ett sätt att både uppnå ett bättre utnyttjande samt öka intäkterna. Det finns dock flera problem som måste lösas för att möjliggöra frekvensdelning. De tekniska problemen kretsar kring hur störningar ska hanteras och avhandlingen föreslår olika lösningar. Standardisering, certifiering och myndighetskrav är andra delar som även de måste klaras av innan en fungerande lösning för dynamisk spektrumallokering kan introduceras.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Onsdag 18 december
Tid: Kl 10:15
Plats: Sal J 1610, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

För mer information, kontakta Said Rutabayiro Ngoga, via e-post: said.rutabayiro.ngoga@bth.se
Se även www.bth.se

 

Källa:
Marknadsavdelningen den 17 december 2013

Redigera
Share Dela