Införd:
05/09/2014 11:19 AM

Virtuell testning ger bättre flygmotorer

BTH har nyligen fått medel från Vinnova för att utveckla en virtuell demonstrator för testning av flygmotorer. Målet är att finna innovativa lösningar som ska öka motorernas funktionsprestanda och värde. Projektet genomförs i samarbete med flygindustrin.

BTH ska utveckla en virtuell turbindemonstrator med målet att hitta innovativa lösningar för flygmotorernas turbiner.

-Flygmotorer indelas i moduler, och därefter i komponenter. Genom att utmana denna indelning kan vi hitta nya innovativa lösningar som ger ökad funktionsprestanda och värde, säger professor Tobias Larsson på BTH.

I forskningsprojektet samarbetar BTH och Chalmers med GKN Aerospace Engine Systems och forskningsinstitutet Swerea IVF.

Satsningen innebär att företag, institut och universitet kommer att kunna arbeta tillsammans på̊ ett effektivare sätt och i nära samverkan med leverantörer på̊ en svensk arena; Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan.

Projektet Virtuell turbinmoduldemonstrator har en budget på drygt 10 miljoner kronor och satsningen kommer från VINNOVA’s nationella flygtekniska forskningsprogram NFFP.

För mer information, kontakta Tobias Larsson, via e-post: tobias.larsson@bth.se eller via telefon 0455-38 55 25.

Fakta flygtekniska forskningsprogrammet (VINNOVA):
Flygtekniken är av stor betydelse för samhällsutvecklingen, både inom transport- och försvarssektorn. Flygindustrin är en högteknologisk näringsgren med möjlighet till stor teknologispridning till andra industrigrenar. En väl fungerande forskning och utbildning är av grundläggande betydelse.

Syftet med det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) är att vidareutveckla forskningsresurserna inom landet vid industri, forskningsinstitut, universitet och högskolor samt att samordna utnyttjandet av dessa resurser.

NFFP ska som en del av den flygtekniska forskningen inom landet bidra till att stärka den svenska industrins konkurrensförmåga. Det ska även stärka landets förmåga att aktivt delta i och dra nytta av internationellt forsknings- och teknologisamarbete.

Programmet omfattar sådan flygteknisk forskning som är av såväl civilt som militärt intresse. Programmet har en total budget på 440 miljoner kronor vara av 220 miljoner kommer från staten och andra hälften från industrin. 

 

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 28 april 2014

Redigera
Share Dela