Införd:
09/29/2015 08:40 AM

Från data till kunskap – hett ämne på konferens

Det genereras en otrolig mängd data varje dag men få tänker på vad som skulle hända ifall informationen hamnade i fel händer eller om vi kan utvinna information ur den. Detta är ämnet för en pågående konferens i data science på BTH. Media är välkommen att träffa några av forskarna.

Konferensen på BTH är den tredje i sitt slag i Sverige och syftar till att skapa en medvetenhet kring data science – ett område som växer explosionsartat både inom akademi och industri över hela världen. Nu samlas ett drygt 40-tal forskare och experter från både akademi och näringsliv för att under två dagar diskutera utmaningarna inom området.

- Det är ett hett område med mängder av tillämpningar och jag hoppas att konferensen kommer att bidra till att ökad medvetenhet och ett ökat intresse för data science. Det är viktigt att synliggöra för politiker, företagsledare, lärare, vuxna och barn vilken viktig roll digital data och information spelar i våra liv, säger professor Niklas Lavesson, lokal arrangör och en av initiativtagarna till konferensserien.

Media är välkommen att träffa Niklas Lavesson, BTH, Ulf Johansson, Högskolan i Borås samt Henrik Boström, Stockholms universitet enligt nedan.

Dag: Torsdagen den 1 oktober
Tid: Kl 13:45
Plats: Vi möts i receptionen i hus A, BTH, Campus Gräsvik

För mer information, kontakta professor Niklas Lavesson via e-post: niklas.lavesson@bth.se eller via telefon 0455-38 56 75.


Källa:
Kommunikationsavdelningen den 29 september 2015

Redigera
Share Dela