Införd:
09/18/2015 08:00 AM

Ny metod förbättrar användarupplevelsen

När webbsidan laddar långsamt eller filmen hackar skapar det ofta frustration hos användaren. Nu föreslår en forskare vid Blekinge Tekniska Högskola en metod för att upptäcka brister i näten vilket skulle leda till högre prestanda och bättre användarupplevelse.

Användare upplever ofta problem när de tittar på video eller surfar på webben i mobila nät, i synnerhet när de är på resande fot. Det som kan hända är bland annat att bilden fryser, eller hackar, för att nedladdningen tar tid vilket ger en försämrad användarupplevelse med missnöje hos användaren som följd.

I en doktors­avhandling inom ämnet telekommunikationssystem som läggs fram vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, föreslår forskaren Junaid Junaid ett kvalitetsövervakningssystem som skulle kunna införas hos nätoperatörerna. Systemet skulle både hjälpa operatören att upptäcka brister i nätet som försämrar användarupplevelsen, men även avhjälpa problemen.

Systemet skulle dessutom kunna ge indikatorer på användarens reaktioner på prestandaproblem så att operatörerna i god tid kan vidta åtgärder för att förbättra användarupplevelsen. Med andra ord – systemet skulle kunna överbrygga klyftan mellan operatör och användare.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Måndagen den 21 september
Tid: Kl 13:15
Plats: Sal J1630, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona
Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

Välkommen!För ytterligare information kontakta Junaid Junaid (engelsktalande) via e-post junaid.junaid@bth.se   Se även www.bth.se

 

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 18 september 2015

Redigera
Share Dela