Införd:
12/15/2014 08:48 AM

Företag stöttas vid införandet av hållbarhet

För att stötta företag inom tillverkningsindustrin vid införandet av hållbarhet i produktutvecklingen och öka deras kunskap om hur man kan mäta och visualisera lösningsförslag för att nå resurseffektivare teknik och material, får BTH drygt 3,8 miljoner av KK-stiftelsen. Forskningen som stärker svensk industri sker i nära samverkan med företagen.

Satsningen görs inom ramen för KK-stiftelsens så kallade HÖG-program, där näringslivet skjuter till minst lika mycket i form av sitt kvalificerade deltagande.

– KK-stiftelsen har alltid stött forskning och kompetensutveckling som görs i samverkan mellan akademi och företag. Tidigare utvärderingar av liknande HÖG-projekt visar tydligt att projekten lett till nya produkter och applikationer, processförbättringar och ny kunskap och kompetens, samtidigt som vi vet att de utvecklar och stärker forskargrupperna vid de nya universiteten och högskolorna, säger KK-stiftelsens VD Madelene Sandström.

BTH får drygt 3,8 Mkr för projektet som går ut på att stödja tillverkande företag i införandet av hållbarhet i sin produktutveckling, för att på så sätt skapa konkurrensfördelar och ökat värde för sina kunder. Projektet kommer att leda till ökad kunskap och kompetensutveckling när det gäller hållbarhetsinförande, nya stödmetoder och verktyg för att mäta mognadsgrad av hållbarhetsintegrering och hållbarhetskonsekvenser av olika lösningar samt metoder för att kvantifiera och visualisera framgång mot mer resurseffektivare ny teknik och material.

– Projektet kommer att resultera i konkreta stödverktyg som företagen kan använda i sin dagliga ingenjörsmiljö, säger forskaren och projektledare Sophie Hallstedt, BTH.

Företagen som ingår i projektet är GKN Aerospace och Volvo Construction Equipment.

– För GKN är val av teknologier till nya flygmotorer ofta drivna av hållbarhetsutmaningar. I samarbetet med BTH får vi metoder och verktyg för värde och hållbarhet, vilket stärker vår konkurrenskraft, säger Ola Isaksson, senior specialist in product development vid GKN Aerospace

– Volvokoncernen har en tydlig vision att bli världsledande inom hållbara transportlösningar varför vi välkomnar ytterligare kunskaper om hur vi kan förstärka och tydliggöra hållbarhetsaspekterna i produktutvecklingsprocessen, säger Niklas Nillroth global miljö- och hållbarhetschef på Volvo.

För mer information, kontakta Sophie Hallstedt via telefon 0455-385511 eller via e-post: sophie.hallstedt@bth.se  Se även www.bth.se

Fakta:
Projektet heter Strategisk, taktisk och operationell implementering av hållbarhet i innovationsprocessen och det beviljade anslaget är 3 879 086 kronor. Projektet utgår från KKS profilprojekt Modelldriven utveckling och beslutsstöd vid BTH.

 

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 15 december 2014

Redigera
Share Dela