Införd:
09/12/2013 04:31 PM

BTH leder utveckling av vetenskaplig tidskrift

Chefredaktören för tidskriften Journal of Cleaner Production har bjudit in BTH för att leda utvecklingen av en specialutgåva av tidskriften där temat är ledarskap för hållbarhet.

– Detta är en av de mest erkända och respekterade tidskrifterna inom hållbarhetsområdet varför det är en ära att få den här inbjudan, säger Göran Broman, forskningsledare vid avdelningen för strategisk hållbar utveckling vid BTH.

BTH-professorerna Göran Broman och Karl-Henrik Robèrt har under drygt 20 år varit centralfigurer i en internationell vetenskaplig process som syftar till att utveckla och testa koncept, metoder och verktyg till stöd för implementering av strategisk hållbar utveckling, och i synnerhet för att stödja en rationell hantering av de ledarskapsutmaningar som en omställning till hållbarhet innebär.

– Vi har fokuserat vår forskning och utbildning på att stödja ledare och förändringsagenter inom företag, kommuner och andra organisationer i att hantera komplexiteten i omställningen till hållbarhet på ett systematsikt och strategiskt sätt, säger hållbarhetsprofessorerna, och fortsätter:

– Med den aktuella specialutgåvan har vi möjlighet att bjuda in andra forskare från hela världen som arbetar med hållbarhetsforskning för att dela med sig av sina insikter, resultat, visioner, koncept, metoder och verktyg. Det blir en möjlighet för oss alla att lära av varandra vid områdets kunskapsfront, menar Göran Broman och Karl-Henrik Robèrt.

Chefredaktören för Journal of Cleaner Production räknar med att få in många nya metoder från kreativa forskare från hela världen och tror att specialutgåvan kommer att bli en lärobok för alla som arbetar inom området.

– BTH:s forskning och utbildning inom systemvetenskap och ledarskap för hållbarhet är internationellt erkänd. BTH:s hållbarhetsteam var mitt uppenbara val för att leda denna specialutgåva, säger professor Donald Huisingh, chefredaktör för Journal of Cleaner Production

 

För mer information, kontakta Göran Broman, e-post: goran.broman@bth.se eller telefon: 0455-38 55 04. Se även www.bth.se

 

Källa:
Marknadsavdelningen den 9 september 2013

Redigera
Share Dela