Goda Exempel

Här följer goda exempel på samverkan.

Innomech

Innomech

InnoMech består av fem civilingenjörer i maskinteknik som har jobbat med att testa olika beläggningar för solpaneler de senaste tre läsperioderna här på BTH.
Projektet är i grund och botten ett samarbete mellan BTH och Scandepro AB.
I kursen MT1303 Innovativ Produktutveckling fick studenterna komma i kontakt med olika företag i regionen och starta ett samarbete. Efter detta fanns det möjlighet att fortsätta jobba med dessa projekt i fortsättningskurser, en möjlighet som InnoMech tog direkt, speciellt efter att ha fått diplom som den bäst presterande projektgruppen.
Det som skiljer detta projektet från liknande här på BTH är att man hela tiden har fått möjligheten att jobba mot ett verkligt företag med verkliga problem och frågeställningar. Samarbetet som stötts av sektionen för Ingenjörsvetenskap och BTH Innovation, har varit mycket givande för både studenter, BTH och framförallt Scandepro som företag. Tanken är att fler av dessa projekt skall ta plats hos BTH i framtiden, detta skulle hjälpa BTH att utvecklas samtidigt som det stärker regionen och näringslivet. Se mer på innomech.bthinnovation.se

Share Dela
Redigera