Samverkan med studenter

Många företag och organisationer har utvecklats och fått ny kunskap genom att låta studenter i sina examensarbeten undersöka problem och idéer kopplade till kärnverksamheten. Att anlita högskolestudenter under utbildning är en bra möjlighet att få mindre uppgifter eller undersökningar utförda, samtidigt som företaget knyter kontakter med studenter. Vi vet också att denna typ av samarbete värderas högt av studenterna.

Våra studenter kommer att bli framtidens företagare och samhällsaktörer och vi lägger därför stor vikt vid att de under studietiden ges möjlighet att knyta kontakter med representanter från näringsliv och samhälle.

På BTH använder vi idag karriärportalen BTH Career Gate för att underlätta för företag att komma i kontakt med studenter för olika former av uppdrag. 

Samverkan kontakt

Share Dela
Redigera