Campus Karlskrona

Campus Gräsvik, Karlskrona


På BTH:s huvudcampus i Karlskrona, Campus Gräsvik, finns alla teknik- data-, hälso- och ekonomiutbildningar. Ett par av BTH:s spelutbildningar är förlagda hit även om merparten av spelutbildningarna finns i Karlshamn. Campus Gräsvik är BTH:s största campus med nybyggda och renoverade lokaler som gör det till en attraktiv studiemiljö. Vi har en egen badbrygga på campus och alldeles i närheten finns ett område med motionsslingor i vacker kustnatur.

Campus Gräsvik ligger mitt i TelecomCity, som består av ett femtiotal branschledande företag inom IT och telekombranschen. Detta ger stora möjligheter till samarbeten inom både utbildning och forskning.

Studenter i ring

På Campus Gräsvik finns samtliga högskolans fem sektioner:

 

På Campus Gräsvik finns även service till studenter med bland annat studievägledning samt studenthälsa. På området finns också Blekinge studentkår med expedition i hus J och eget kårhus (Rotundan). Campus Gräsvik har ett stort och modernt högskolebibliotek med studieplatser och grupprum som du kan använda.

Vart vänder jag mig om jag inte hittar eller vill ha mer information?

Studenter - gå till Studentcentrum som finns i hus J (andra våningen)
Gäster - gå till receptionen i hus A (den runda träbyggnaden)


Hitta på Campus Gräsvik

Från och med den 1 januari 2014 har BTH en ny organisation.

Dagens nuvarande organisation på BTH (med bland annat våra fem sektioner) gäller till den 31 december 2013. Därefter träder den nya organisationen i kraft, den 1 januari 2014 - se nya namn nedan. Organisationen är just nu under uppbyggnad på vår webbplats.

Fakulteten för datavetenskaper  

- Institutionen för datalogi och datorsystemteknik   
- Institutionen för kreativa teknologier
- Institutionen för teknik och estetik  
- Institutionen för programvaruteknik 
- Institutionen för kommunikationssystem

Fakulteten för teknikvetenskaper
 
- Institutionen för maskinteknik  
- Institutionen för industriell ekonomi  
- Institutionen för matematik och naturvetenskap  
- Institutionen för strategisk hållbar utveckling  
- Institutionen för fysisk planering
- Institutionen för tillämpad signalbehandling

Fakulteten för hälsovetenskaper

- Institutionen för hälsa

 

 

Share Dela
Redigera