Elektroteknik student

Data- och Elektroteknik

- teori och praktik, en bra kombination för ingenjörsyrket

Datateknik och elektroteknik är basen för många av de system och produkter som omger oss, lokalt och globalt. Som data- eller elektroingenjör kan du bidra till utvecklingen av hållbara system inom näringsliv och samhälle, från förbättringar till nya innovationer.

Datateknik och elektroteknik är två av BTH:s mest väletablerade ämnen, både vad det gäller utbildning och forskning. Vi ger data- och elektrotekniska program på både grundläggande och avancerad nivå samt på forskarnivå.

Projekt och forskning i samarbete med näringslivet

Under din studietid kommer du genom projektkurser ges möjlighet att delta i de industriella forsknings- och utvecklingsprojekt som lärare vid BTH bedriver med det omgivande samhället. På flera kurser möter du gästföreläsare från industrin.

Citattecken

Datorn trillade in i pojkrummet och har varit en del av livet sedan dess.

Linus Bjerstedt Blom, fd BTH-student

Inom data- och elektroteknik har vi ett flertal starka forskningsområden med tillämpningar inom internet och mobila tjänster, bild-, ljud-, video- och vibrationsbehandling, mobil- och satellitkommunikation, radar för positionering och identifiering, antenndesign, nätverkskommunikation, interaktionsdesign, datorsystem och parallella processorer.

Utbildningar inom Data- och Elektroteknik

Arbetsmarknad

Som utbildad inom datateknik och elektroteknik har du en mycket god arbetsmarknad oavsett om du väljer att arbeta med utveckling av konsumtionsprodukter som till exempel mobiltelefoner och bilar, eller med utveckling och drift av industriella och samhälleliga system som exempelvis styrning och övervakning inom produktion eller effektivisering av nät för telefoni och datakommunikation.

Alumn Skype

 

Share Dela
Redigera