studenter

Frågor och svar om antagning - FAQ

Hur kan jag kontrollera att min anmälan har kommit fram?

Kontakta våra antagningshandläggare på Studentcentrum vid BTH.  
Tel: 0455-38 55 00; telefontid: må, ti 13-15, ons-fre 10-12.

Var kan jag få reda på senaste antagningspoängen till en viss utbildning/kurs?

Universitets- och högskolerådet (UHR) har statistik för mertivärde/statistik för sist antagna. Vänligen använd sökfunktionen för UHR:s  antagningsstatistik.

Hur ska jag göra för att komplettera min anmälan med handlingar efter anmälningstidens utgång?

Dessa handlingar ska vara högskolan tillhanda senast den 20 juni för höstantagningen 2016 och senast den 1 december för vårantagningen. Alla kompletteringar kan skickas för inskanning till:

Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

Du kan också välja att ladda upp dina dokument i pdf på Mina sidor på www.antagning.se

För utbildningar med undervisningsspråk engelska kan andra datum gälla. Vänligen se Viktiga datum.

När startar terminen?

Våra terminstider hittar du på följande sida: Läsårsindelning

Vad händer om jag glömmer att svara på mitt antagningsbesked?

Dina samtliga anmälningsalternativ blir strukna. Vill du återanmäla dig kan du kontakta våra antagningshandläggare, tel: 0455-38 55 00 under telefontid: må, ti 13-15, ons-fre 10-12.

När får jag besked om jag kommit in på de utbildningarna/kurserna jag sökt?

För vårantagningen skickas antagningsbesked nr 1 med svarskrav 9 december. Sista svarsdag är den 18 december.
Antagningsbesked nr 2 skickas ut den 28 december.
För utbildningar med undervisningsspråk engelska kan andra datum gälla. Vänligen se Viktiga datum.

På mitt antagningsbesked står det att jag är antagen. När får jag mer information om de sökta utbildningarna?

Senast tre veckor för kursstart finns ett välkomstbrev på utbildningens hemsida.

Om jag har en reservplats till en kurs/utbildning ska jag då infinna mig på uppropsdagen för att bevaka eventuella lediga platser?

Nej, vi meddelar dig antingen per telefon eller e-post. Vi kallar reserverna i tur och ordning och du kan inte påverka din plats genom att infinna dig på uppropsdagen.

Jag har fått antagningsbesked nr 2 och är reservplacerad. Hur får jag besked om jag blir antagen?

Antagningen vid BTH kommer nu att kontakta reserverna i turordning. Vi meddelar dig antingen per telefon eller e-post. Eftersom reservantagningen vid denna tidpunkt hanteras lokalt på BTH kan du inte räkna med att kunna ta del av detta på Mina sidor på Antagning.se.

Hur länge pågår reservantagningen?

Reservantagningen till både program och kurser pågår som längst till tre veckor efter terminsstart alternativt kursstart.

Jag har blivit antagen till en utbildning/kurs vid BTH men har inte möjlighet att ta platsen. Kan jag spara min plats till nästa år?

Nej, du måste söka på nytt till nästa år om inte särskilda skäl finns för att beviljas anstånd med studiestarten. Läs mer om detta på följande länk: Ansöka om anstånd med studiestart.

Share Dela
Redigera