Studera med funktionshinder

Allmänt om stödåtgärder

Blekinge Tekniska Högskola ska vara en öppen högskola, tillgänglig för alla. Som ett led i detta finns stödåtgärder för studenter med funktionshinder.

Ska du börja läsa vid BTH? Eller du kanske redan är student här?

Samordnaren för stödåtgärder till studenter med funktionshinder är ansvarig för stödåtgärderna som utformas i samråd med studenten, lärare och i vissa fall studievägledare.

Samordnare vid BTH är studentkurator Mariana Sahlström, telefon 0455/385077. E-post till Mariana Sahlström.

Det är viktigt att du kontaktar samordnaren i god tid före kursstart, helst redan vid ansökan, för att lämpliga stödåtgärder ska kunna anordnas i tid till kursstarten. För samtliga stödåtgärder gäller att du som student ska kunna styrka behovet genom intyg.

Du kan läsa mer om detta på webbplatsen högskolestudier och funktionshinder. Där hittar du också många bra länkar.

Share Dela
Redigera