Studera med funktionsnedsättning

Allmänt om stödåtgärder

Blekinge Tekniska Högskola ska vara en öppen högskola, tillgänglig för alla. Som ett led i detta finns stödåtgärder för studenter med funktionsnedsättning.

Ska du börja läsa vid BTH? Eller du kanske redan är student här?

Samordnaren för stödåtgärder till studenter med funktionsnedsättning är ansvarig för stödåtgärderna som utformas i samråd med studenten, lärare och i vissa fall studievägledare.

Samordnare vid BTH går att kontakta på e-post: funka@bth.se

Det är viktigt att du kontaktar samordnaren i god tid före kursstart, gärna redan vid ansökan, för att lämpliga stödåtgärder ska kunna anordnas i tid till kursstarten. För samtliga stödåtgärder gäller att du som student ska kunna styrka behovet genom intyg.

Läs mer på webbplatsen www.studeramedfunktionshinder.nu. Där hittar du också många bra länkar. 

Exempel på stödåtgärder; kurslitteratur i inläst form, anteckningshjälp, anpassningar av tentamen som t.ex. förlängd tid. Andra former av stödåtgärder kan förekomma.  Vid behov av teckenspråkstolk är det viktigt att du anmäler detta redan vid ansökan till BTH, eftersom tillgången till tolkar varierar. 

Share Dela
Redigera