Hållbarhetsstudenter

Hållbar utveckling

- bidra till ett hållbart samhälle

Kunskap inom hållbarhetsområdet blir allt viktigare och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Det beror på att företag och organisationer efterfrågar kompetens inom hållbar utveckling för att de ska kunna konkurrera på en global marknad.  
På BTH arbetar vi strategiskt med hållbarhetsfrågor ur ett systemperspektiv så att olika expertområden ska kunna samverka för en hållbar utveckling. Vi har integrerat detta i utbildningsprogram inom innovation, strategiskt ledarskap och hållbara energisystem.

Internationellt kontaktnät och forskning

Vår utbildning och forskning inom hållbarhetsområdet attraherar partners och studenter från hela världen. Under din utbildning Du får ett värdefullt kontaktnät och tillfälle att arbeta med företag och andra organisationer i spännande projekt.

Citattecken

Wow, jag lärde mig så många saker. Jag tror jag är en systemtänkare nu

Carolina Villamill, fd BTH-student

BTH:s forskning inom hållbarhetsområdet har uppmärksammats internationellt med många excellenta omdömen. Forskningen är viktig för kvaliteten i våra kurser. Vi forskar bland annat inom strategisk hållbar utveckling, hållbar produkt- och tjänsteinnovation, hållbar upphandling och hållbara energi- och transportsystem.

Utbildningar inom Hållbar utveckling

Arbetsmarknad

Med en hållbarhetsutbildning från BTH har du en starkt efterfrågad kompetens. Du blir attraktiv inom många olika branscher eftersom de kunskaper du har med dig är tillämpbara inom många områden.

Alumn Hållbarhet
Share Dela
Redigera