ITsäkerhetsstudenter

IT-SÄKERHET

- obehöriga äga ej tillträde!

IT-säkerhet passar dig som vill ha en eftertraktad utbildning inom säkerhetsområdet, där du redan under studietiden får experimentera i verklighetstrogen miljö. Det sker dessvärre en växande brottslighet kopplad till IT. BTH satsar därför på utbildning och forskning som skapar framtidens säkerhetsprodukter och tjänster.

För att förebygga, upptäcka och hantera attacker och intrång av olika slag behövs kunskap som du får genom att varva teori med praktik.

Samarbete och forskning med näringslivet

Programmen inom IT-säkerhet innehåller kurser och uppdrag som görs i samarbete med företag med behov av stabila IT-säkerhetslösningar. För att du ska få så kompletta kunskaper som möjligt, kommer du att jobba ihop med studenter från andra program som har kunskaper från närliggande områden.

Kopplingen mellan forskning och grundutbildning är stark och här finns flera etablerade forskargrupper inom IT-säkerhet. Möten mellan forskare och studenter i projekt- eller examensarbeten, leder till nya lösningar som för utvecklingen inom IT-säkerhet framåt.

Citattecken

Ett helt företag brann upp. Då hade vi verktygen för att rädda tillbaka både data och utrustningen så att de kom på fötter igen.

Johan Larsson, fd BTH-student

Utbildningar inom IT-säkerhet

Arbetsmarknad

Området växer ständigt då samhället hela tiden utsätts för olika typer av risker och hot. Det gör att arbetsmarknaden bedöms som god eftersom industrin ser IT-säkerhet som en förutsättning för att kunna genomföra affärer.

Alumnintervju Infosäk
Share Dela
Redigera