Alumn Vågkraft

Mikael förverkligar sina idéer
- skördar framgång med vågkraft

Följ en utstakad väg - eller bryt mönstret och skapa din egen. Med en examen från BTH i bagaget är du väl rustad för vilket som. Ett levande bevis på detta är innovatören och BTH-alumnen Mikael Sidenmark, som gjort hela resan. Från fast jobb i telekombranschen till eget företag inom hållbar energi.


Mikael studerade ett program på BTH som kombinerade elektroteknik och datavetenskap.
- Det var en bra utbildning där jag fick jobba både självständigt och med projekt ute på företag.

EN NY VÄG
Att hållbar energi blev hans nya område beskriver han som en ren slump.
- Fröet till idén var en artikel om vågkraft jag läste i Illustrerad Vetenskap. Jag tyckte de lösningar som fanns såg klumpiga ut och verkade inte utnyttja vågornas hela potential. Så funderade jag mer eller mindre dygnet runt i ett år på hur tekniken kunde utvecklas. Processen var igång och jag kände mig helt enkelt tvungen att starta ett bolag och testa, berättar Mikael.

Hans uppfinning Ocean Harvester består av en flytboj med ett lod som samlar upp vågenergin och driver en generator. Överskottsenergin från stora vågor lagras genom att lodet rullas upp på en trumma. Man får sedan ett tillskott av energi när vågorna är lägre, genom att lodet sänks. På så sätt producerar generatorn energi med en jämn effektnivå, oavsett om vågorna är små eller stora.

- Utjämningen är den stora poängen. Ocean Harvester har en nyttjandegrad som är dubbelt så bra som branschstandard.

ETT LAGARBETE
Vad behövs det för egenskaper för att bli innovatör - är det något man föds till?
- Jag är nyfiken av naturen och gillar problemlösning och det är förstås en bra början. Men man måste också vara uthållig, envis och villig att bygga upp ett team av bra medarbetare och ett nätverk runt sig, säger Mikael. Han berättar att samverkan med andra företag och organisationer har varit - och är - avgörande för utvecklingen av Ocean Harvester.

WIN-WIN SITUATIONER
- Jobba inte ensam, utan sök partners i ett tidigt skede. Låt införsäljningen gå hand i hand med produktutvecklingen, redan från dag ett. Gå till ALMI eller en inkubator i ett tidigt skede och presentera din idé. Kontakta BTH Innovation, tipsar han.

Mikael har behållit kontakten med BTH som alumn och har haft ett nära samarbete ända sedan 2008 när produktutvecklingen startade. En doktor och en doktorand har utvecklat simuleringsmodeller för prestanda och belastning. I gengäld har BTH fått vara med och mäta på skalmodeller i vattenlabb och det har även byggts en testrigg på BTH.

HÅLLBAR BTH-PROFIL
Även studenter på BTH har blivit delaktiga i samarbetet. Två livscykelanalyser har gjorts och bland annat har de kommit fram till att flytbojens skrov ska tillverkas av betong istället för stål. Då går det åt mindre energi och blir billigare att tillverka.
Företaget börjar bygga en prototyp som ska sjösättas nästa år. Mikael Sidenmark ser med spänning fram emot de fortsatta utmaningarna.

- Jag vill vara med i hela processen och fortsätta jobba med det här när det blivit en kommersiell produkt. Och så får vi se om det dyker upp andra, helt nya idéer längs vägen...
Share Dela
Redigera