Möt Rebecka och Erik

På BTH kan du välja studieväg och forma livet runt omkring efter dina egna förutsättningar och mål. Rebecka och Erik är två studenter som gör det - var och en på sitt sätt.

Rebecka och ErikPå bryggan utanför BTH:s nya byggnad i Karlskrona sitter blivande civilingenjören Rebecka Herbertsson och blickar ut över en glittrande skärgårdsvik. I andra änden via FaceTime finns Erik Piculell, som studerar till sjuksköterska, just nu i ökenlandet Botswana i södra Afrika.

R: Vad gör du i Botswana?

E:
Jag studerar på universitetet här och ska stanna i tolv veckor. Det blev möjligt tack vare ett Sida-finansierat stipendium för studier i ett utvecklingsland. Jag läser kurser och samlar material till min uppsats. Bland annat läser jag en kurs om HIV/AIDS-problemen, som är stora här. Jag går också en praktisk kurs ute på en mottagning.

R: Hur var det att komma dit? Är de positiva till utländska studenter?

E: Folk här är jättetrevliga och väldigt nyfikna, de flesta vet inte mycket om oss. I början var det en stor omställning att komma hit och ett helt annat klimat förstås. Men man anpassar sig efterhand. Vad gör du själv just nu?

R: Jag ska börja femte och sista året på maskinteknik. Just nu kollar jag med olika företag var jag kan göra mitt exjobb.

E: Hur är din utbildning upplagd, är det mycket föreläsningar och eget pluggande eller jobbar ni med projekt?

Citat-Till vintern bär det av till Sydafrika...

R: En bra mix, tycker jag. Själv har jag jobbat mycket i ett stort projekt som går ut på att konstruera en obemannad räddningsfarkost. Den ska förflytta sig i vatten med hjälp av GPS-koordinater, söka av området efter en nödställd person och därefter kunna fjärrstyras från land. Den ska kommunicera via bildöverföring och även kunna transportera personen till en säker plats.

E: Det låter som en hel del jobb för att få det att funka.

R: Ja, det kräver mycket samarbete mellan de olika programmen på vår sektion och även med företaget som tillverkar delarna. Till exempel måste våra CAD-ritningar passa företagets teknik och metoder, för att det ska gå att genomföra i verkligheten. Vi får mycket eget ansvar, men också jättebra handledning på BTH. Jobbar ni också i projekt?

E: Ja, vi använder problembaserat lärande, PBL, där vi får problem som vi själva ska hitta vägarna att lösa. Jag tycker det är bra, lärandet blir en aktiv process. Jag tror att PBL och även studier ute i världen ger väldigt bra erfarenheter för framtiden.

R: Har du fler utlandsprojekt under utbildningen?

E: Ja, till vintern bär det av till Sydafrika för ett nytt projekt. Tidigare i år har jag också varit i Nederländerna, på praktik som Erasmusstudent. Hur ser det ut med möjligheter till internationellt utbyte på din utbildning?

R: Det finns möjligheter för dem som vill. Jag har inte själv varit iväg, det är mycket som har hållit mig kvar på hemmaplan. Men det är en internationell miljö på skolan och vi läser och jobbar i grupper med studenter som kommer från exempelvis Iran, Indien och Kina. Det ger en hel del nya perspektiv. Valde du BTH för möjligheterna att studera utomlands?

E: Först var jag nyfiken och ville testa en mindre, nyare högskola som är hungrigare. Sedan fick jag reda på de bra möjligheterna att studera utomlands. Hela intrycket jag fick av BTH var positivt. Jag gillar också stan och läget vid havet. Och du?

Citat- Vi får mycket eget ansvar...

R: Jag ville hitta en bra utbildning nära min hemort och valde att pendla till Karlskrona. Bland annat spelar jag fotboll i division II i Emmaboda IS och det ville jag inte släppa. Jag trivs bra med att plugga på en mindre högskola och är jättenöjd med utbildningen, bra kompisar och en fin stad. Vad vill du göra i framtiden, jobba utomlands?

E: Det är mycket möjligt. Möjligheterna är många och sjukvård behövs ju överallt. Jag har tidigare hållit på med projektledning i mediebranschen, som jag också kan ha nytta av. Kanske kan jag koordinera hjälpinsatser inom SIDA eller någon annan organisation. En annan väg är att specialisera mig som anestesisjuksköterska, eller forska. Hur ser dina planer ut?

R: I början vill jag ta in så mycket erfarenhet som möjligt. Jag vill jobba inom industrin, känna att jag behärskar det jag gör och bidra med mina kunskaper som beräkningsingenjör. Det är också viktigt att få möjlighet att utvecklas inom mitt yrke. Vilken väg det tar beror bland annat på var jag får göra mitt exjobb. Många dörrar är öppna.

E: Ja, oändligt många känns det som. Det svåraste blir nog att välja...

Share Dela
Redigera