Viktor Industriell ekonomi

Möt Victor - Civilingenjör i industriell ekonomi

Kan du beskriva utbildningen i industriell ekonomi för den som inte vet vad det är?
Det är en bred civilingenjörsutbildning som kombinerar ekonomi och teknik med ledarskap. Utbildningen ger en förståelse både för teknikerns och ekonomens arbete. Just därför blir många som läser industriell ekonomi managementkonsulter, projektledare eller ledare i produktionen efter avslutad utbildning. Programmet innehåller en del matte i början samtidigt som vi läser kurser i såväl teknik som management och projektorganisation. De sista åren väljer man inriktning, antingen mot tillämpad IT eller mot maskinteknik och hållbar produktinnovation. Oavsett vilken inriktning man väljer så ingår det kurser i ekonomi, IT och ledarskap.
 
Vad är bäst med din utbildning?
Att läsa industriell ekonomi på BTH har flera fördelar, inte minst att det är en så pass liten högskola. Vi får bra kontakt med våra lärare som kan ställa upp på ett annat sätt än om klasserna är större. Sedan har skolan ett bra samarbete med näringslivet i Blekinge. BTH uppmuntrar och stöttar elever till att driva egna projekt, både i och utanför skolans regi. Jag och några andra studenter har till exempel drivit en antal projekt bredvid studierna tillsammans med företag vilket har varit mycket lärorikt.
 
Vad gjorde du innan du började på BTH?
Innan jag började plugga gjorde jag lumpen och arbetade ett år vilket var bra för att få erfarenheter att referera till under min utbildning. Jag gick naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet och det gjorde att jag var behörig till utbildningen direkt, men jag hade absolut pluggat ett extra år om jag hade behövt komplettera för att komma in på det här programmet.
 
Var det givet att du skulle läsa just industriell ekonomi på BTH?
För mig var det viktigast att läsa just industriell ekonomi, inte vilket lärosäte jag hamnade på. Anledningen till att det ändå blev BTH var skolans tydliga inriktning på tillämpad IT. När man vill börja studera tycker jag att man först ska bestämma vad man vill läsa och sen söka utbildningsplats efter det. Det är viktigast att man hamnar på en högskola med en intressant profil snarare än att söka till en högskola där man redan känner någon som går.

Läs mer om Civilingenjörsutbildningar på BTH
Läs mer om programmet Civilingenjör i industriell ekonomi
 

Share Dela
Redigera