Programmering student

Datavetenskap och mjukvaruutveckling

- utveckla framtidens programvara - in real life

Datavetenskap och programvaruteknik passar dig som vill utveckla programvara i nya produkter och tjänster. Genom BTH:s samarbete med industrin får du tidigt kontakt med näringslivet och ditt framtida yrke.

Programvara finns överallt i vår vardag. För att utveckla programvara krävs inte bara teknisk kunskap, utan också förståelse för hur programmen används och förmåga att driva utvecklingsprojekt.

Projekt och forskning ihop med näringslivet

BTH har lång erfarenhet av att driva projektkurser i samarbete med industrin och de flesta studenterna har fått erbjudande om jobb redan innan de avslutat sina studier.
Våra utbildningar är av hög kvalitet och omges av en stark forskningsmiljö samt expansiva och produktutvecklande företag. BTH har Sveriges ledande forskare inom det här området.

Citattecken

Se till att bygg mycket nätverk. Dem kommer du ha nytta av resten av livet.

Jimmy Nilsson (Sveriges främsta utvecklare enligt undersökning av Computer Sweden.), fd BTH-student

Arbetsmarknad

Före detta BTH-studenter jobbar idag som programmerings- eller testspecialister, projektledare eller chefer. Flera har även startat egna företag. Gemensamt för alla är dock en varierad arbetsdag med problemlösning, programmering, teamarbete, kundkontakter och hög teknisk kompetens.

Utbildningar inom Datavetenskap och mjukvaruutveckling

Röster från arbetslivet

Så här säger några företag om studenter som har studerat programvaruteknik eller datavetenskap vid BTH:

"Efter att själv ha studerat Software Engineering på BTH vet jag att det är en bra utbildning med både bredd och spets. Flera av våra spelutvecklare har samma bakgrund och det är bland annat tack vare deras djupa tekniska kunnande, kombinerat med deras goda förståelse för kravprocessen, som vi har blivit en av världens bästa spelutvecklingsstudios. Vi kommer även i framtiden rekrytera från BTH."
Martin Walfisz,
grundare av Massive Entertainment

"Jag har rekryterat studenter från Software Engineering vid BTH vid ett flertal tillfällen och jag är mycket nöjd med deras prestationer. Studenterna har på ett övertygande sätt börjat arbeta i verksamheten direkt. De är tekniskt mycket kompetenta och de har snabbt blivit produktiva i våra projekt. Jag anser att utbildningen ger mycket goda förut- sättningar att möta Ericssons förväntningar och behov nu och i framtiden."
Magnus Nielsen,
enhetschef Ericsson

Alumnintervju Programvaruteknik
Share Dela
Redigera