Studera utomlands

Studera utomlands

Som student vid BTH finns stora möjligheter till utbytesstudier vid ett universitet i något annat land. Utbytesstudier innebär att BTH har utbytesavtal med andra universitet för samarbete inom vissa ämnesområden.


Väljer du att studera i Europa så genomförs oftast studierna på landets egna språk. Väljer du däremot studier i övriga världen är det engelska som gäller i både undervisning och i studentlitteratur.

Utlandsstudier kan vara meriterande och ett sätt att sticka ut när du i framtiden ska konkurrera om jobb/ eller forskningsplatser. Dessutom är en eller flera terminer utomlands en rolig och spännande upplevelse utöver det vanliga, som man kommer att minnas hela livet.

Studera utomlandsliten


 

För detaljinformation om utbyte i Norden, Europa och övriga världen se studentportalen.

Läs mer om utbytesstudier på studentportalen
(länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

 Nedan hittas olika avtalstyper som ger möjlighet till utlandsstudier och utlandspraktik vid BTH.

CitatteckenÅk om du har chansen och vill uppleva något nytt. Jag kan säga att det var en period i min studietid med nya intryck och upplevelser som jag kommer att minnas för lång tid framöver.

Kristupas, utbytesstudent,
vårterminen 2009

Erasmus

Som Erasmusstudent kan du studera eller praktisera i ett annat EU/EESland i 3-12 månader. Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel från CSN och har dessutom rätt till ett Erasmusstipendium. Studentutbytet bygger på samarbetsavtal mellan universitet och högskolor i Europa och BTH har för närvarande avtal med cirka 70 partneruniversitet. Dina utlandsstudier ska tillgodoräknas i din examen. Väljer du att praktisera eller skriva ditt examensarbete vid ett företag eller en organisation, så kan även din praktik tillgodoräknas i din examen.

Bilaterala avtal

Om du är intresserad av studier utanför Europa, har BTH även samarbetsavtal med ett stort antal lärosäten i andra länder, t ex USA, Australien, Thailand, Kina och Indien. När du åker som bilateral utbytesstudent får du avgiftsfria studier vid värduniversitetet och har dessutom möjlighet att söka extra studiemedel för utlandsstudier från CSN.

Inom bilaterala avtal erbjuder vi även ett Double Diploma-samarbete med ett antal av våra partneruniversitet. Double diploma-avtalet innebär en möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet och efter avslutad utbildning erhålla två examina; ett examensbevis från BTH och ett från partneruniversitet.

 

Minor field studies (MFS)

Minor Field Studies är ett Sida-finansierat stipendium, som riktar sig till dig som har ett internationellt intresse. Detta stipendium erbjuder dig en möjlighet att genom fältstudier under minst åtta veckor i ett utvecklingsland samla in material till din kandidat- eller magisteruppsats.

Nordtek

Nordtek är ett nätverk för studerandeutbyte mellan de tekniska högskolorna i Norden. Utbyte inom Nordtek gäller endast Civilingenjörs- och Arkitektutbildningarna. Stipendierna är avsedda för den avslutande delen av utbildningen med minst 120 ECTS avklarade. De kurser som du studerar under din utlandsvistelse ska ersätta motsvarande kurser vid BTH. För mer information, se "Utbytesmöjligheter i Norden" högre upp på den här sidan.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett internationellt utbytesprogram som ska stimulera samarbete mellan universitet och högskolor i Sverige och i utvecklingsländer. Studentutbytet gäller heltidsstudier på kurser inom den reguljära grundutbildningen. Idag finns möjlighet för Linnaeus-Palme-stipendium inom följande områden: Hälsa och Maskinteknik.

Share Dela
Redigera