Tekniskt basår, 60 hp


BTH:s basårkurser i matematik, fysik och kemi ger följande behörighet enligt GY11:

Kurskod

Kursnamn

Översättning

MA1468

Matematik gamma

Motsvarar Ma 3c

MA1469

Matematik delta

Motsvarar Ma 4

FY1418

Fysik alfa

Motsvarar Fysik 1 (Fysik 1a)

FY1419

Fysik beta

Motsvarar Fysik 2

KE1407

Kemi alfa

Motsvarar Kemi 1

 

Studenter Tekniskt basår

En student som klarat Tekniskt basår, 60 hp och är behörig har platsgaranti på någon av ingenjörsutbildningarna vid Blekinge Tekniska Högskola.

Share Dela
Redigera