Spelstudent

Spel, upplevelse och digitala medier

- det handlar om berättelser

Du ägnar dig åt berättande och de uttrycksmedel som behövs för att fånga, övertyga, glädja och underhålla. Inom digitala medier behövs en mängd olika kompetenser för framtidens digitala upplevelser. Medieutvecklingen går i en rasande fart, men i grunden ligger alltid berättelsen och den form du väljer att ge den.

Här får du utlopp för din skaparkraft och chans att delge världen dina visioner genom gestaltande produktioner. Du arbetar mycket självständigt i samarbete med olika aktörer. Genom handledning får du hjälp att föra din berättelse från idé till verklighet och kanske vidare ut i världen.

Spännande projektarbeten och forskning

Samarbete sker över programgränser och med kommun, näringsliv och föreningar som är i stort behov av just din förmåga att förmedla budskap och bygga förståelse hos kunder.
Du får möjlighet att ta del av forskning som bedrivs i och kring din utbildning: studier av ord- och bilduttryck i mobila medier, samspel mellan teknik, estetik och individ i gestaltande digitala produktioner samt gränsskiftningar mellan producent och konsument i nya medier.

Citattecken

Vi fick mycket tid, möjligheter och hjälp att få igång företaget.

Martin Alléus - grundare av Appcorn, fd BTH-student

Utbildningar inom Spel, upplevelse och digitala medier

Arbetsmarknad

Efter utbildningen inom det här området kan du söka dig vidare till ytterligare studier lokalt, nationellt och internationellt. Efter din utbildning är du attraktiv på arbetsmarknaden bland annat tack vare din tekniska kompetens, erfarenhet av teamarbete och din förmåga att kunna utmana rådande normer inom mediebranschen genom innehållet i dina produktioner.

Spelalumn
Share Dela
Redigera