studenter

Viktiga datum


Antagning till vårterminen 2016

VT2016

15 september                       

Webbanmälan öppnar

15 oktober

Sista anmälningsdag

29 oktober

Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*

November

Kontrolluppgifter (När vi granskat din anmälan får du en uppmaning via mejl att gå in på Mina sidor och kontrollera att uppgifterna där stämmer.)

1 december

Sista kompletteringsdag **

9 december

Antagningsbesked med svarskrav

18 december

Sista svarsdag

28 december

Andra antagningsbeskedet

 
* Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller skicka in några papper som styrker ditt medborgarskap. Läs mer om detta på Antagning.se

** Skicka Dina merithandlingar till så de är tillhanda senast den 1 december 2015 på adress: Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

eller ladda upp Dina dokument under Mina sidor på www.antagning.se.

 

Antagning till höstterminen 2015

 HT2015

16 mars                        

Webbanmälan öppnar

15 april

Sista anmälningsdag

7 maj

Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*

April-juni

Kontrolluppgifter (När vi granskat din anmälan får du en uppmaning via mejl att gå in på Mina sidor och kontrollera att uppgifterna där stämmer.)

18 juni

Sista kompletteringsdag **

9 juli

Antagningsbesked med svarskrav

31 juli

Sista svarsdag

6 augusti

Andra antagningsbeskedet

 

 * Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller skicka in några papper som styrker ditt medborgarskap. Läs mer om detta på Antagning.se

** Skicka Dina merithandlingar till så de är tillhanda senast den 18 juni 2015 på adress: Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

eller ladda upp Dina dokument under Mina sidor på www.antagning.se.

Share Dela
Redigera