studenter

Viktiga datum

 

Antagning till höstterminen 2014
(se annan tidplan för utbildning med undervisningsspråk engelska)

Se vidare på http://www.antagning.se

HT2014

17 mars         

 

Webbanmälan öppnar

15 april

Sista anmälningsdag. OBS! Förläng t o m 16 april.

7 maj

Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*

 April-juni

Kontrolluppgifter

19 juni

Sista kompletteringsdag** Adressen är Antagningsservice, 838 72 Frösön.

11 juli

 Antagningsbesked med svarskrav

 31 juli

 Sista svarsdag

6 augusti

Andra antagningsbeskedet

Augusti

Registrering är möjlig i studentportalen

1 september

Höstterminen startar

* Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller skicka in några papper som styrker ditt medborgarskap.

 

Antagning till kurser och program med undervisningsspråk engelska med utbildningsstart höstterminen 2014

Se vidare på http://www.antagning.se

IKHT14/MASTERHT14

1 november 2013

 

Webbanmälan öppnar

15 januari 2014

 Sista anmälningsdag

3 februari

Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse

3 februari

Sista kompletteringsdag 

16 januari

Sen anmälan möjlig. Behöriga sökande antas i mån av plats.

20  respektive 27 mars

Antagningsbesked med svarskrav till grundutbildningsprogram respektive master- och magisterprogram

3 respektive 10 april

Sista svarsdag till grundutbildningsprogram respektive master- och magisterprogram

10 april respektive 25 april

Andra antagningsbeskedet

1 september

Höstterminen startar

 * Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller skicka in några papper som styrker ditt medborgarskap.  Läs mer om detta här.

 

Antagning till vårterminen 2015

VT2015

15 september              

 

Webbanmälan öppnar

15 oktober

Sista anmälningsdag

29 oktober

Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse

3-25 november

Kontrolluppgifter

1 december

Sista kompletteringsdag

10 december

Antagningsbesked 1 med svarskrav

19 december

Sista svarsdag

2 januari

Andra antagningsbeskedet

 

Share Dela
Redigera