studenter

Viktiga datum


Antagning till vårterminen 2015

VT2015

15 september              

 

Webbanmälan öppnar

15 oktober

Sista anmälningsdag

29 oktober

Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse

3-25 november

Kontrolluppgifter

1 december

Sista kompletteringsdag*

8 december

Urval 1

10 december

Antagningsbesked 1 med svarskrav

19 december

Sista svarsdag

22 december

Urval 2

2 januari

Andra antagningsbeskedet

 
* Skicka Dina merithandlingar till så de är tillhanda senast den 1 december på adress: Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

eller ladda upp Dina dokument under Mina sidor på www.antagning.se.

 

Antagning till master- och magisterprogram med undervisningsspråk engelska med utbildningsstart höstterminen 2015

Se vidare på Antagning.se

MASTERHT15

 

1 november 2014       
  

Webbanmälan öppnar                               

15 januari 2015

Sista anmälningsdag

2 februari

Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse *

2 februari

Sista kompletteringsdag**

16 januari

Sen anmälan möjlig. Behöriga sökande antas i mån av plats.

24 mars

Urval 1

26 mars

Antagningsbesked med svarskrav till kurser respektive master- och magisterprogram

13 april

Sista svarsdag till kurser respektive master- och magisterprogram

23 april

Urval 2

27 april

Andra antagningsbeskedet

31 augusti

Höstterminen startar


 * Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller skicka in några papper som styrker ditt medborgarskap. Läs mer om detta på Antagning.se

** Skicka Dina merithandlingar till så de är tillhanda senast den 1 december på adress: Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

eller ladda upp Dina dokument under Mina sidor på www.antagning.se.

Share Dela
Redigera