studenter

Viktiga datum


 

Antagning till master- och magisterprogram med undervisningsspråk engelska med utbildningsstart höstterminen 2015

Se vidare på Antagning.se

MASTERHT15

 

1 november 2014       
  

Webbanmälan öppnar                               

15 januari 2015

Sista anmälningsdag

2 februari

Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse *

2 februari

Sista kompletteringsdag**

16 januari

Sen anmälan möjlig. Behöriga sökande antas i mån av plats.

24 mars

Urval 1

26 mars

Antagningsbesked med svarskrav till kurser respektive master- och magisterprogram

13 april

Sista svarsdag till kurser respektive master- och magisterprogram

23 april

Urval 2

27 april

Andra antagningsbeskedet

31 augusti

Höstterminen startar


 * Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller skicka in några papper som styrker ditt medborgarskap. Läs mer om detta på Antagning.se

** Skicka Dina merithandlingar till så de är tillhanda senast den 2 februari 2015 på adress: Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

eller ladda upp Dina dokument under Mina sidor på www.antagning.se.

Antagning till sommarterminen 2015

 ST2015

23 februari                   

Webbanmälan öppnar

16 mars

Sista anmälningsdag

31 mars

Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*

Mars-april

Kontrolluppgifter (När vi granskat din anmälan får du en uppmaning via mejl att gå in på Mina sidor och kontrollera att uppgifterna där stämmer.)

4 maj

Antagningsbesked 

 

 * Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller skicka in några papper som styrker ditt medborgarskap. Läs mer om detta på Antagning.se

Antagning till höstterminen 2015

 HT2015

16 mars                        

Webbanmälan öppnar

15 april

Sista anmälningsdag

7 maj

Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*

April-juni

Kontrolluppgifter (När vi granskat din anmälan får du en uppmaning via mejl att gå in på Mina sidor och kontrollera att uppgifterna där stämmer.)

18 juni

Sista kompletteringsdag **

9 juli

Antagningsbesked med svarskrav

31 juli

Sista svarsdag

6 augusti

Andra antagningsbeskedet

 

 * Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller skicka in några papper som styrker ditt medborgarskap. Läs mer om detta på Antagning.se

** Skicka Dina merithandlingar till så de är tillhanda senast den 2 februari 2015 på adress: Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

eller ladda upp Dina dokument under Mina sidor på www.antagning.se.

Share Dela
Redigera