studenter

Viktiga datum


Antagning till vårterminen 2016

VT2016

15 september                       

Webbanmälan öppnar

15 oktober

Sista anmälningsdag

29 oktober

Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*

November

Kontrolluppgifter (När vi granskat din anmälan får du en uppmaning via mejl att gå in på Mina sidor och kontrollera att uppgifterna där stämmer.)

1 december

Sista kompletteringsdag **

9 december

Antagningsbesked med svarskrav

18 december

Sista svarsdag

28 december

Andra antagningsbeskedet

 
* Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller skicka in några papper som styrker ditt medborgarskap. Läs mer om detta på Antagning.se

** Skicka Dina merithandlingar till så de är tillhanda senast den 1 december 2015 på adress: Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

eller ladda upp Dina dokument under Mina sidor på www.antagning.se.

 

Antagning till master- och magisterprogram med undervisningsspråk engelska, hösten 2016

MASTERHT16

16 oktober                      

Webbanmälan öppnar

15 januari

Sista anmälningsdag

1 februari

Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*

-

Kontrolluppgifter (När vi granskat din anmälan får du en uppmaning via mejl att gå in på Mina sidor och kontrollera att uppgifterna där stämmer.)

1 februari

Sista kompletteringsdag **

29 mars

Antagningsbesked 1 med svarskrav

14 april

Sista svarsdag

27 april

Andra antagningsbeskedet

 

 * Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller skicka in några papper som styrker ditt medborgarskap. Läs mer om detta på Antagning.se

** Skicka Dina merithandlingar senast den 1 februari 2016 på adress: Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

eller ladda upp Dina dokument under Mina sidor på www.antagning.se.

 

Antagning till sommarkurser 2016

ST2016

22 februari                    

Webbanmälan öppnar

15 mars

Sista anmälningsdag

31 mars

Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*

18 mars- 8 april

Kontrolluppgifter (När vi granskat din anmälan får du en uppmaning via mejl att gå in på Mina sidor och kontrollera att uppgifterna där stämmer.)

-

Sista kompletteringsdag **

2 maj

Antagningsbesked 1

Share Dela
Redigera