Införd:
05/16/2013 11:35 AM

Två planstipendiater vid BTH

Karlskrona kommun har instiftat ett planpris som sedan flera år delas ut till en eller några studenter vid Fysisk planering. Priset avser att "premiera individuella arbeten som utmärker sig genom att tackla nya eller svåra ämnen, eller genom förtjänstfullt utförande av en planeringsuppgift".

Den 16 maj delade Miljö- och byggnadsnämnden ut priset till två studenter vid en ceremoni på BTH:

Malin Bergman för masterarbetet "Konflikt, upplevelse och utformning: en studie om olika aktörers föreställningar om offentliga rum" samt
Olof Eriksson för kandidatarbetet "Utbyggnad av Warszawas tunnelbana - studie av ny linjesträckning".

Studenterna får dela på prissumman på totalt 15 000 kronor.

Källa:
Marknadsavdelningen den 16 maj 2013

Redigera
Share Dela