Införd:
04/24/2013 12:05 PM

Louise Stjernberg i europeisk folkhälsostyrelse

Som enda svensk har Louise Stjernberg nyligen valts in i styrelsen för ASPER, The Association of Schools of Public Health in the European Region, där cirka 100 europeiska lärosäten ingår. Nätverket arbetar med de utmaningar som Europa står inför, till exempel kompetensbehov i och med den allt mer åldrande befolkningen. Hur utbildningsinsatser i hälsa inom Europa bättre ska kunna samordnas finns också med på agendan.

– Det är en ära att få sitta i styrelsen och jag tror att jag kan bidra i arbetet. Även BTH gynnas på så sätt att vi får värdefull kunskap om vilken typ av utbildning som behövs i Europa framöver, säger Louise Stjernberg.

Källa:
Marknadsavdelningen den 24 april 2013

Redigera
Share Dela