Införd:
06/25/2012 01:43 PM

BTH-professor får Unesco-professur

BTH är tilldelad en av Sveriges fem Unesco-professurer inom ramen för FN:s dekad för utbildning om hållbarhet. Professor Lars Emmelin har fått en personlig professur för utbildning om hållbarhet.

Unesco, FN:s organ för vetenskap, utbildning och kultur har utsett professor Lars Emmelin vid BTH som innehavare av en personlig professur för utbildning om hållbarhet. Det är Svenska Unesco-rådet, med stöd av det statliga forskningsrådet Vetenskapsrådet, som föreslog att Unesco utnämnde Emmelin till innehavare av en Unesco-professur för utbildning om hållbarhet inom planering.

Ansökan är granskad av Vetenskapsrådet, godkänd av Utbildningsdepartementet och bifölls av FN:s organ för kultur, vetenskap och utbildning.

Unesco-professurerna ingår i ett globalt nätverk, UNITWIN, av forskare och utbildare som inom olika ämnesområden arbetar med hållbar utbildning. Nätverket byggs upp inom FN:s dekad för utbildning om hållbarhet. Med en Unesco-professur för utbildning om hållbarhet inom planering följer både möjligheter och åtaganden att utveckla och internationalisera utbildningar inom detta område.

- Det är inte bara jag utan också högskolan och våra nätverk som har blivit grundligt evaluerade under den här tiden, säger Lars Emmelin, som menar att utnämningen är till stor nytta för BTH:s varumärke. Det är ett erkännande av att BTH har lyckats bygga upp en internationellt framstående utbildning och forskning inom planeringsområdet.

 

Källa:
Marknadsavdelningen den 25 juni 2012

Redigera
Share Dela