Examensarbete AFRY X

Har du ett intresse för digitalisering, artificiell intelligens, design och cybersäkerhet? Detta är exakt det vi på AFRY X jobbar med!

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2022-11-30

Företagsnamn: AFRY (f.d Åf)

Mail till kontaktperson: stina.haugland@afry.com

Länk till företag: https://afry.com/sv

Utbildningsnivå: Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Datavetenskap och mjukvaruutveckling

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi är 17 000 hängivna experter som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. Exjobbet kommer skrivas hos AFRY X, vår division som erbjuder tjänster och rådgivning inom digitalisering, artificiell intelligens, design och cybersäkerhet. Med hjälp av digitalisering hjälper vi våra kunder att snabba på omställningen till ett mer hållbart samhälle. När digitala teknologier omskapar alla industrier, är implikationerna och möjligheterna att påverka för företag breda. I AFRY X har vi förenat vår ledande digitala expertis tillsammans med digitala nyckelteknologier till en plats för att hjälpa kunder att påskynda sin digitala transition. AFRY X i Malmö/Syd är i dagsläget ca 100 medarbetare med bred kompetens som täcker allt från mjukvaruutveckling till projektledning och test.

Är du intresserad av att skriva ditt examensarbete hos oss? Maila stina.haugland@afry.com så berättar jag mer.

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×