Trainee vid BalticWaters2030

Vill du lära dig mer om Östersjöns miljö och hur konkreta åtgärder kan leda till ett friskare innanhav? Nu har du möjlighet att bygga på din grundutbildning med praktisk miljövetenskap.

ANNONSINFORMATION

Sista datum för anmälning: 2021-08-15

Företagsnamn: BalticWaters2030

Mail till kontaktperson: helene.limen@balticwaters2030.org

Länk till företag: https://balticwaters2030.org/traineeprogram

Utbildningsnivå: Kandidat

Utbildningsområde: Industriell ekonomi

Om traineeprogrammet
Som trainee hos oss kommer du få lära dig mer om hur konkreta åtgärder kan leda till en friskare Östersjö. Under handledning av forskare och experter kommer du att utarbeta ett policypapper som pekar på problem och föreslår konkreta lösningar. Stiftelsen erbjuder traineeplats till två personer med olika utbildningsbakgrund som tillsammans kommer att arbeta med ett valt tema och belysa en fråga ur olika perspektiv.

Vad får du med dig?
Du kommer att få kunskap om Östersjöns miljö ur ett brett perspektiv – från land till hav. Programmet kommer också ge dig färdigheter i att kommunicera forskningsrön till beslutsfattare och fläta samman vetenskapliga underlag med nationell och internationell policy. I arbetet kommer du att vara i kontakt med forskare, experter, myndigheter och andra viktiga aktörer vilket kommer att ge dig en god bild av miljöpolitikens landskap och styrning.

Vem kan söka
Programmet vänder sig till dig som nyligen tagit din examen inom juridik, statsvetenskap, journalistik, ekonomi eller pedagogik. Vill du komplettera din grundexamen med praktisk miljövetenskap och har du intresse av att arbeta i en miljö där forskning omsätts i praktiska åtgärder och sprids till beslutsfattare? Då kan du vara rätt person för vårt traineeprogram!

Ansökan
Du söker vårt traineeprogram genom att skriva ett personligt brev med en motivering varför du söker och vad du väntar dig få ut av programmet. Mer information om programmet och hur du ansöker hittar du här: https://balticwaters2030.org/traineeprogram

Tidplan för 2021 års utlysning
• Utlysningen öppnar den 27 maj 2021 och stänger den 15 augusti 2021. Kandidater intervjuas löpande.
• Traineeprogrammet startar den 20 september och avslutas vecka 50.

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×