Be Better Onlines stipendium för digital marknadsföring

De digitala möjligheterna för marknadsförare blir fler och fler samtidigt som de digitala plattformarnas komplexitet ökar. BBO utlyser ett stipendium på 10 000 kronor under 2020 som avser uppsats eller forskning inom digital marknadsföring.

ANNONSINFORMATION

Sista datum för anmälning: 2020-12-18

Företagsnamn: Be Better Online

Mail till kontaktperson: stipendium@bebetteronline.com

Länk till företag: https://bebetteronline.se/stipendium-for-digital-marknadsforing/

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Datavetenskap och mjukvaruutveckling Digitala medier och spelteknik

Stipendiet kan sökas för:
Uppsats inom digital marknadsföring
Kostnader i samband med utvecklingsarbete eller forskning inom digital marknadsföring
Så här går det till
Skriv en motivering på maximalt en sida (A4) som övergripande beskriver ditt arbete och hur din aktivitet eller idé bidrar till ovan beskrivning. Följ dessa steg:

Skriv din ansökan
Skicka din ansökan som bilaga till stipendium@bebetteronline.com senast 18 december 2020
Följande information inkluderas ansökan:

Personlig presentation inkl. information om var och vad du studerar/forskar inkl. kontaktuppgifter
Intyg på att du studerar eller forskar
Din motivering på maximalt en A4
Ansökan skall vara oss tillhanda senast 18 december 2020. Stipendiat utses senast sista augusti 2021.

Tillbaka