Hård- och mjukvaruprojekt att ta fram höghastighetsverktyg för trafikmodifiering i nätverk

Ett spännande arbete där din förmåga som programmerare utmanas i ett utvecklingsprojekt med värde ur forskningsperpsektiv. Verktyget kommer användas för olika typer av tester i nätverk som transporterar tunnlad trafik.

ANNONSINFORMATION

Sista datum för anmälning: 2020-05-31

Företagsnamn: Combitech AB

Mail till kontaktperson: asa.lindskog@combitech.se

Länk till företag: https://combitech.se/lediga-jobb/exjobb--verktyg-for-modifiering-av-trafik-i-hoghastighetsnatverk/

Utbildningsnivå: Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Datavetenskap och mjukvaruutveckling Telekommunikation

Din roll som Exjobbare
Med teknikens framsteg ökar bandbredden i infrastrukturen med en väldig fart. Detta leder i sin tur till att dagens verktyg inte kommer upp i nog höga hastigheter för en del användnings- och testfall då man arbetar on-the-fly.
Er uppgift blir att med hjälp av modern forskning och ny teknik ta fram ett verktyg som kan användas i syftet att utföra säkerhetstester i nätverksinfrastruktur. Verktyget skall utifrån instruktioner utföra specifika förfaranden för att bland annat testa hur mottagande utrustning hanterar förändring i höghastighetstrafik on-the-fly.

Vad kan du tillföra?
Vi söker två personer som studerar till civilingenjör eller master inom datorteknik eller annan liknande inriktning. Ni är nära examen och skall genomföra examensarbetet under 2020. Ni har dessutom intresse av programmering och nätverkssäkerhet.
Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper. Vi söker er med stort intresse för teknik, problemlösning och konsultrollen. Som person är du nyfiken, flexibel och samarbetsvillig.
Exjobbet kan utföras på valfri ort, men delar kan komma att behöva utföras i våra lokaler i Växjö. Ni kommer att ha kollegor som kan stödja er i arbetet.

Tillbaka