Cykelfrämjandets uppsatsstipendium 10.000 kr

Skriver du en magister- eller masteruppsats som handlar om cykling? I så fall kan du söka Cykelfrämjandets uppsatsstipendium. Det vinnande bidraget tilldelas 10.000 kronor. Nominera senast 15/1 2022! Läs mer på https://cykelframjandet.se/uppsats/

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2022-01-22

Företagsnamn: Cykelfrämjandet

Mail till kontaktperson: tatjana.boric.persson@cykelframjandet.se

Länk till företag: https://cykelframjandet.se/uppsats/

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Datavetenskap och mjukvaruutveckling Digitala medier och spelteknik Fysisk planering Hälsa och vård Industriell ekonomi Maskinteknik Strategiskt ledarskap för hållbarhet Telekommunikation

Har du skrivit en uppsats som berör ämnet cykling? Då kan du Cykelfrämjandets uppsatsstipendium. Det vinnande bidraget tilldelas 10 000 kronor.

Uppsatsen kan vara skriven inom en rad olika fält, exempelvis: stadsbyggnad, infrastruktur, kulturstudier, historia, teknik, hälsa, ekonomi etc. Exempel på studier kan vara förändrad samhällsplanering för att möta ett ökande antal cyklister, attityder till cykling i politik och media, cykelrörelsens historia, innovationer kopplade till cykeln som transportmedel eller effekter på folkhälsa och ekonomi när allt fler cyklar.

SENASTE ÅRENS UPPSATSVINNARE
2021: Gustaf Holmström och Anton Nordvall – ”Cykelvägar anlagda på befintlig jord: En utredande studie om hur en cykelväg anlagd på befintlig jord står sig mot en cykelväg anlagd på nytt material” (LTH)
2020: Johan Egeskog – ”Cykelbanors bredd och cyklisters beteende: En metod för att uppskatta cyklisters upplevda risknivåer på olika bredder av cykelbanor” (KTH)
2019: Adrien Moysset – ”Implementing Local Cycling Policies – Barriers and Success Factors in Gothenburg” (Chalmers)

REGLER
Uppsatsen ska vara på minst kandidat- magister- eller masternivå och omfatta minst 15 högskolepoäng. Den ska vara framlagd och examinerad föregående år.

KRITERIER
Originalitet i ingångsvinkel, metod och frågeställningar
Studiens relevans för aktuella frågor inom cyklingen som forskningsfält och praktik
Akademisk kvalitet
Uppsatsens empiriska kunskapsbidrag till temat cykling

ANGES I ANSÖKNINGEN
Författarens/författarnas namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Uppsatsens titel samt lärosäte
Uppsatsen skickas till uppsats@cykelframjandet.se

DEADLINE:
15 januari 2022

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×