Sugen på internationella studier? Sök utlandsstipendium från Hans Werthénfonden

Har du tänkt vidareutveckla dig utomlands, är cirka 25–35 år, har en akademisk examen lägst på masternivå men gärna doktorsexamen, företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik? Sök stipendium från Hans Werthénfonden!

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2024-03-08

Företagsnamn: Hans Werthénfonden vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Mail till kontaktperson: hw@iva.se

Länk till företag: https://www.iva.se/hans-werthenfonden/

Utbildningsnivå: Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Datavetenskap och mjukvaruutveckling Digitala medier och spelteknik Fysisk planering Hälsa och vård Industriell ekonomi Maskinteknik Strategiskt ledarskap för hållbarhet Telekommunikation

Hans Werthénfonden delar varje år ut ett antal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdok- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M.-studier i en kvalificerad internationell miljö. Fonden är öppen för ansökan under perioden 8 januari – 8 mars 2024.

Du som söker ska vara cirka 25–35 år och ha en akademisk examen, helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen, företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik. Du bör också ha haft någon typ av verksamhet efter examen – gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande arbetserfarenheter från näringslivet.

Stipendierna syftar till att ge unga akademiker möjlighet att utvecklas i andra länder och återvända med nya kunskaper och erfarenheter som kan komma till nytta i industrin, näringslivet eller universitetsvärlden i Sverige.

Stipendierna avser områdena teknik, naturvetenskap, ledarskap, ekonomi och juridik. Stipendiet avser ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.

Stipendiet är på 100 000–400 000 kronor.

För mer information och ansökan, se fondens hemsida: https://www.iva.se/hans-werthenfonden/

Ansökningsperiod: 8 januari–8 mars 2024.
Beslut fattas vid fondens styrelsemöte i maj och besked lämnas därefter skriftligen till de sökande.

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×